Od nápadu
ke grantu

Dotační a grantové příležitosti
na kreativní nápady

Národní a evropské dotace

Výzva pro podnikatele COVID – ADVENTNÍ TRHY

 • Podpora je určena na podnikatelským subjektům kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů na základě usnesení vlády č. 1066 z 25. listopadu 2021

 • Žádosti lze podávat od 1. března 2022 od 9:00 hod. do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.

 • Celková alokace určená na Výzvu je 450 mil. Kč

 • Podpora bude poskytována formou dotace v režimu de minimis

 • Podpora bude poskytnuta organizátorům zrušených adventních trhů a trhovcům

Výzva Kreativní Evropy – Projekty Evropské spolupráce 2022

 • U grantové výzvy Projekty evropské spolupráce 2022 byl prodloužen deadline do 5. května, takže neváhejte přihlásit své kreativní projekty, na které můžete získat finanční podporu v rozmezí 200 000 – 2 000 000 Euro. Kancelář Kreativní Evropy k této výzvě uspořádala informační webinář, jehož záznam můžete zhlédnout zde a prezentaci k němu si můžete projít zde

 • Cílem výzvy je posílit tvorbu evropských umělců a podporovat nové talenty, inovace a vznik pracovních míst v oblasti kulturních a kreativní odvětví. Podpořeny budou projekty zaměřující se na témata zvýšení přístupu ke kultuře, sociální inkluze prostřednictvím kultury, budování kapacit a nových technologií v rámci kulturních a kreativních odvětví a jejich využití pro udržitelný rozvoj.

 • Také si lze vybrat oborové zaměření v oblastech literatury, hudby, architektury, kulturního dědictví, módy a designu, a udržitelného kulturního cestovního ruchu.​

 • Bližší informace o výzvě naleznete na webu Kreativní Evropy, její originální znění na stránkách Evropské komise a vzor žádosti zde.

Krajské granty
a dotace

V oboru kultury a památkové péče se dotace udělují v následujících oborech

 • Podpora kulturních aktivit

 • Obnova historických varhan

 • Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví

 • Podpora činnosti muzeí a galerií

 • Rezidence v oblasti kultury

 • Podpora mobility v kultuře

 • Obnova památkového fondu

 • Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK

Ostatní granty
a dotace

Město Hradec Králové

 • Vypsalo nový program podpory kultury na tzv. mikroprojekty. Ten je zaměřený na mladé a začínající projekty a je možné je podávat mezi od 9. 5. 2022 do 10. 12. 2022 (nebo do vyčerpání prostředků). Oproti jiným dotacím je tento vyznačuje pružností, rychlostí schvalovacího procesu a zjednodušením vyúčtování.