jak se s tím

vypořádat

 

důležité informace pro žadatele

a možnosti podpory v oblasti

kultury a památkové péče

oficiální stanoviska

Královéhradeckého kraje

info k dotacím

    Žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče byly v letošním roce přijímány, posouzeny a schváleny dříve než v předchozích letech. Podpořené žádosti schválilo zastupitelstvo kraje na svém zasedání v únoru letošního roku. Příjemci dotací tedy již smlouvu buď podepsali, nebo podepisují. Na jejím uzavření stávající nouzový stav nic nemění.

 

Královéhradecký kraj také příjemcům vychází vstříc v řadě dalších ohledů:

  • Lze požádat o prodloužení doby realizace projektů, a to především těch investičních, a to až do konce roku 2021;

  • Již vynaložené prostředky na akce, jejichž konání nebylo možné zrealizovat v důsledku nouzového stavu, budou uznány jako způsobilé;

  • Pokud původně zamýšlený projekt byl smysluplně a při zachování původního cíle přesunut do online prostoru, jsou náklady s tím spojené, též uznatelné. 

   Toto jsou jen některé z úprav, kterými KHK vychází vstříc žadatelům. Další podrobnosti je možné nalézt na tomto odkazu.

 

    Informaci též žadatelé obdrželi emailovou zprávou. A pokud přesto máte nezodpovězené dotazy na Vaši konkrétní situaci a projekt, obraťte se na pracovníky odboru regionálního rozvoje nebo kultury a památkové péče. Všechny kontakty naleznete zde.