jak se s tím

vypořádat

 

důležité informace pro žadatele

a možnosti podpory v oblasti

kultury a památkové péče

oficiální stanoviska

Královéhradeckého kraje

info k dotacím

AKTUÁLNĚ jsou spuštěny dotační programy v oblasti Kultura a památková péče pro rok 2021.

Podat žádosti je možné nejpozději do 30. 11. 2020 ve 14:00 #deadline

více info najdete na našem dotačním portálu

 

A v jakých programech je možné o dotaci zažádat?

  • Podpora kulturních aktivit

  • Obnova historických varhan

  • Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví

  • Podpora činnosti muzeí a galerií

  • Rezidence v oblasti kultury

  • Podpora mobility v kultuře

  • Obnova památkového fondu