top of page

vizitky

ZODPOVĚDNÁ OSOBA:
Mgr. Pavla Truncová
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu


+420 725 542 593
ptruncova@kr-kralovehradecky.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU:
Mgr. Kateřina Churtajeva
vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruch


+420 737 997 977
kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz

aktuality najdete na našem Facebooku

kreativní vouchery

kreativci

Mgr. Jakub Semerád
konzultace při vyplňování žádosti o registrace do galerie kreativců

Kontakt: CIRI,
tel.: +420 720 404 206,
e-mail: semerad@cirihk.cz

kulturní dědictví

Mgr. Věra Doležalová
odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií  

Kontakt: oddělení kultury,
tel.: 495 817 466, 727 811 784,
e-mail: vdolezalova@kr-kralovehradecky.cz


 

Bc. Lucie Maříková
odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií  

Kontakt: oddělení kultury,
tel.: 495 817 534, 722 979 393,
e-mail: lmarikova@kr-kralovehradecky.cz

firmy

Zuzana Voglová
konzultace při vyplňování žádosti o dotaci na PC, administrace dotačního programu

Kontakt: oddělení krajských dotací,
tel.: 495 817 493, 725 940 787,
e-mail: zvoglova@kr-kralovehradecky.cz

bottom of page