jak se s tím

vypořádat

 

důležité informace pro žadatele

a možnosti podpory v oblasti

kultury a památkové péče

oficiální stanoviska

Královéhradeckého kraje

info k záštitám

    Královéhradecký kraj poskytuje víceletou podporu – tzv. záštitu Rady KHK - klíčovým festivalům a akcím na svém území. Těchto akcí je celkem více než dvacet a také jejich konání je v letošním roce mnohdy ohroženo aktuálním nouzovým stavem; některé z tradičních akcí již byly zrušeny nebo přetvořeny do jiného formátu. Se všemi byli v kontaktu pracovníci odboru kultury a památkové péče. Pro příjemce podpory akce s tzv. záštitou bude zformulovaná informace, obdobná jako pro příjemce dotací (viz zde).