jak se s tím

vypořádat

 

důležité informace pro žadatele

a možnosti podpory v oblasti

kultury a památkové péče

oficiální stanoviska

Královéhradeckého kraje

kreativní vouchery

…aneb budoucí možná podpora OSVČ v kreativních oblastech. 

    Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje bude v květnu letošního roku předložen ke schválení návrh nového pilotního dotačního programu kreativních voucherů.

 

   Jejich smyslem je primárně napomoci rozvoji a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v našem regionu.
A způsob, jaký jim KHK hodlá nabídnout formou voucherů, je spolupráce podniků s kreativní sférou. Od tohoto propojení podnikové a kreativní sféry lze očekávat zlepšení a nové nápady v oblasti propagace celého podniku či konkrétního produktu, novou webovou stránkou, reklamní videospoty nebo například neotřelé nápady čerpající inspiraci z oblasti kulturního dědictví. Aby se kreativci mohli projektu zúčastnit, je třeba, aby se během jara zaregistrovali do databáze…a pak už jen vyčkali budoucí spolupráce. Více informací a databázi k registraci naleznete 
zde