top of page

kraj ukrajině
 

Krajská kultura pomáhá Ukrajině

Dění na Ukrajině vyvolal silnou odezvu napříč kulturní a uměleckou scénou po celé České republice. Symbolickou
i faktickou pomoc vyjadřují také naše krajské příspěvkové organizace – ať už je to řada benefičních kulturních akcí, shromažďování materiální pomoci, nebo vytváření speciálních programů pro uprchlíky. Aktuální informace naleznete na webových nebo facebookových stránkách jednotlivých institucí.

Край для України. Обласна культурна допомога Україні.

україномовна версія, котра прагне привернути увагу зацікавлених на можливість, як легко познайомитись з містом, його культурою і програмами, котрі пропонують культурні інституції українцям. Подробиці знайдете:

Ukrajinská verze letáčku, která se snaží zájemce upozornit na možnosti snadného seznámení s městem, jeho kulturou a programy, které Ukrajincům nabízejí kulturní instituce. Podrobnosti najdete:

muzea & galerie

muzea a galerie UK

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo sérii benefičních přednášek, jejichž společným tématem je Ukrajina. Přednášky předních odborníků na daná témata přiblíží například dějiny ukrajinské státnosti, dějinné paralely a historické mýty současného válečného konfliktu, představí také přírodu jižní Ukrajiny, ale zaměří se i na fakenews, jejich principy a jejich rozpoznávání. Vstupné na přednášky je dobrovolné  a výtěžek bude odeslán organizaci UNICEF. Přehled přednášek ZDE.

 

Muzeum pořádá kroužek pro ukrajinské děti. Dětem ze základních škol nabízí místo, kde si mohou odpočinout a smysluplně trávit s kamarády volný čas. Čekají na ně různé hry a vyrábění, stejně jako seznamování s městem, jeho historií a přírodou. Kroužek je zdarma a bude pod vedením ukrajinské vychovatelky.

 

Ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Muzeem Náchodska, Galerií moderního umění v Hradci Králové, Regionálním muzeem a galerií Jičín, Regionálním muzeem v Chrudimi a Památníkem Zámečkem v Pardubicích připravuje hradecké muzeum společný edukační projekt Muzeum proti válce. Obsah jednotlivých programů bude vždy mířit na vybranou tematiku současné krize. Celý výtěžek z akcí půjde na UNICEF na pomoc dětem zasažených válkou. Na tyto akce nebude vybíráno klasické vstupné. Účastníci však budou moci libovolným vkladem podpořit sbírku Mince pro Ukrajinu, jejíž výtěžek poputuje humanitární organizaci UNICEF. 

Muzeum také připravilo edukační program Informační válka, ve kterém seznámí žáky základních a středních škol s pojmy dezinformace, fake news nebo propaganda a dá je do souvislosti s příklady z historie i současnosti. Zároveň také žáky poučí, jak falešné zprávy rozpoznat a jak vyhledat relevantní informace. 

 

Naplánovaná je výstava o ukrajinském lidovém umění ve spolupráci s Regionálním ukrajinským spolkem ve Východních Čechách a Regionálním muzeem v Chrudimi
a ukrajinskou ambasádou. Výstavu by měl doprovázet cyklus přednášek pro veřejnost z řad odborníků nebo uprchlíků. 

 

Muzeum je od vypuknutí válečného konfliktu v kontaktu s krajským muzeem v Užhorodu o případném poskytnutí depozitárních kapacit pro evakuaci sbírky ukrajinského muzea. Muzeum předměty prozatím stěhovat nechce, ale případnou spolupráci vítá.

Muzeum hry – Regionální muzeum a galerie Jičín

Muzeum nabízí ve spolupráci s jičínským gymnáziem pravidelné kurzy českého jazyka pro Ukrajince, a to dvakrát týdně. 

 Ve spolupráci s dalšími muzei je zapojeno do akce Východočeská muzea proti válce a Mince pro Ukrajinu. Jičínské muzeum nabídlo žákům základních a středních škol pohled do analogie nedávných dějin prostřednictvím přednášky o letech 1938 a 1968.

Muzeum a galerie Orlických Hor v Rychnově nad Kněžnou

Muzeum od začátku akce spustilo sbírku zdravotnického a dalšího potřebného materiálu, který se předá ukrajinskému velvyslanectví. Materiál je možné odevzdat v Muzeu Krajky Vamberk (Husovo náměstí 88, Vamberk), denně mimo pondělí od 9:00 do 16:00 nebo v Sýpce – Muzeum Orlických hor (Horská 174, Rokytnice v Orlických horách), a to každý den mimo pondělí od 9:00 do 17:0. Seznam věcí, které je možné darovat, naleznou zájemci na stránkách muzea. 

Muzeum se připojilo k projektu Východočeská muzea a galerie proti válce se svým již existujícím programem Synagoga promlouvá 2. Ten mapuje na základě osudů čtyř vybraných židovských dětí z okresu Rychnov nad Kněžnou události 2. světové války a hrůzy holocaustu v chronologickém sledu, které je nutné stále připomínat, i z hlediska současné situace. 

Muzeum Náchodska

S umělcem SprejKuba muzeum na začátku března vytvořilo streetartovou výstavu Car Putin / Put-out!“, která připomíná roky 1938 a 1968 v Československu a ukazuje na paralelu se současnou situací na Ukrajině. V květnu se uskutečnila přednáška pro veřejnost „Trendy z hlubin internetu vyplouvají na povrch: Éra deep fakes“, jež představí možnosti a způsoby, jakými lze ověřovat informace.

Muzeum Náchodska zpřístupnilo uprchlíkům z Ukrajiny, kteří nyní pobývají v Náchodě, svou stálou expozici zdarma. 

Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Galerie připravila edukační program „Umění(m) si pomoci“. Abychom totiž mohli pomáhat druhým, musíme nejprve umět pomoci sami sobě, když nám není zrovna hej. Tvůrčí program pro žáky mateřských a základních škol se zaměřuje na relaxační a výtvarné techniky, které navazují na umělecká díla ze stálé expozice Minulé století – dvacet osobností.

 

V sobotu 13. března hradecká galerie uspořádala benefiční aukci výstavy malířky Alice Nikitinové. Autorka se rozhodla reagovat na současnou situaci na Ukrajině a své obrazy z výstavy Společný základ, která v té době byla vystavena v galerii, poskytla k dražbě.

Galerie výtvarného umění
v Náchodě

Příspěvek organizace k tragické situaci na Ukrajině se připravuje v rámci výstavního programu na polovinu června. Je to rozpracovaný projekt ve spolupráci s kurátorem NTK galerie v Praze Milanem Mikuláštíkem. Věnuje se současné situaci migrace ukrajinských umělců a dalších členů ukrajinské společnosti. K tomu poběží i doprovodný program. O jeho finální podobě Vás budeme včas informovat.

divadla & filharmonie

divadla filharmonie uk

Divadlo Drak v Hradci Králové

Divadlo Drak nabízí široký program pro děti všeho věku i jejich rodiče! Nabízí divadelní představení, tvořivé workshopy a komentované prohlídky divadelní galerie. Z kapacitních důvodů je nutné se na akce přihlásit. 

Programy jsou jazykově bezbariérové, nebo je zajištěn překlad do ukrajinštiny. Divadelní představení i workshopy probíhají v prostorách budovy Labyrint, vstup je pod skleněným mostem propojující budovu s Divadlem Drak. 

Aktuální program ZDE

HRADECKÁ KULTURNÍ PÁTRAČKA 

Od 15. 5. 2022, se zájemci mohou vydat poodkrýt zákulisí šesti hradeckých kulturních organizací. Projekt Hradecká kulturní pátračka vznikl roce 2021 z iniciativy Divadla Drak, které ke spolupráci přizvalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Galerii moderního umění v Hradci Králové, Klicperovo divadlo, Filharmonii Hradec Králové a Bio Central.

Všechny zapojené kulturní instituce již nyní nabízejí v rámci svých běžných programů i různé akce či aktivity pro ukrajinské uprchlíky. Hradecká kulturní pátračka je velmi dobrým prostředkem, jak je jednoduchou formou seznámit s městem, jeho kulturou a možnostmi, které jim jednotlivé organizace nabízejí. Můžeme jim tak napomoci v lepší orientaci ve městě, ale jejich integraci. Ukrajinská verze Pátračky cíleně pracuje i s tím, že se na ní pátrači naučí i pár jednoduchých českých slova pojmů.

Klicperovo Divadlo v Hradci Králové

V pátek 12. března se před Klicperovým divadlem uskutečnil Večer ve žlutomodré na podporu Ukrajiny. V průběhu večera vystoupili s písněmi i texty herci Klicperova divadla, s hudebním vstupem se přihlásilo i Divadlo Drak, dále vystoupily kapely hradeckých herců a spřátelených hudebníků Č.P.01, Minute 22 a večer zakončil herec a saxofonista William Valerián. Diváky pozdravil i katolický kněz a teolog Tomáš Petráček a ředitel Paměti národa Východní Čechy Tomáš Heller.

Filharmonie Hradec Králové

V souvislosti s děním na Ukrajině změnila hradecká filharmonie svůj program a 2. března uvedla Modlitbu za Ukrajinu od V. Silvestrova v úpravě pro smyčcový orchestr pod vedením dirigenta Kaspara Zehndera. Benefiční koncert zaznamenal značný ohlas a bylo vybráno přes 70 tisíc korun. 

 

Filharmonie ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové pořádá na každém svém koncertě sbírku. Vybrané finanční prostředky budou využity na akutní i dlouhodobou pomoc válečným uprchlíkům. Vybrané koncerty jsou pro ukrajinské uprchlíky zdarma.

knihovny

knhovn uk

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Na webu knihovny je spuštěn informační rozcestník týkající se válečného konfliktu na Ukrajině v českém i ukrajinském jazyce. Stránka obsahuje potřebné informace pro uprchlíky a shrnuje možnosti pomoci pro české občany. Dané informace jsou k nalezení ZDE

 

Ve sdružení knihoven ČR připravily knihovny leták pro uprchlíky s nabídkou služeb. Knihovny jsou veřejně přístupná místa. Návštěvníci si zde mohou odpočinout, zdarma využít počítače s přístupem k internetu nebo nabít telefon či notebook. Zaměstnanci mohou poskytnout další informace. 

Každé úterní dopoledne mohou ukrajinské děti a jejich rodiče využít program, který jsme pro ně připravili. K dispozici jsou hrací a výtvarné koutky, stolní hry, puzzle. Samozřejmostí jsou pohádky v češtině i ukrajinštině, různé doplňovačky, dvojjazyčná pexesa apod. Součástí je i přebalovací pult. Rodiče mohou využít počítače s přístupem na internet, doplněné o ukrajinskou virtuální klávesnici. Po celou dobu dopoledního programu je k dispozici tlumočnice. 

bottom of page