kreativitě
zdar!

nástroj na podporu propojení  kreativců s byznysem a institucemi

dotační program kreativní vouchery pro rok 2022

Co si představit pod pojmem
kreativní vouchery?

Podporujeme propojení kreativních odvětví s malými/středními podniky a institucemi z našeho kraje. Úspěšné projekty budou podpořeny částkou 50 000 – 100 000 Kč  z rozpočtu Královéhradeckého kraje.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje vypisuje dva typy kreativních voucherů. Letos poprvé budou v dotační oblasti Kultura a památková péče spuštěny kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK, jejichž smyslem je kreativní zpracování a prezentace kulturního dědictví Královéhradeckého kraje, které spravují paměťové instituce v kraji.V předchozích letech byly v dotační oblasti regionálního rozvoje vypsány kreativní vouchery na podporu firem KHK se zaměřením na inovace a business, které i nadále běží. Kreativci tak letos mohou svými nápady podpořit nejen rozvoj firem, ale i svých oblíbených institucí v Královéhradeckém kraji.

jak to celé funguje?

Nejprve je vždy otevřena tzv. galerie kreativců, do které se mohou hlásit kreativci z níže uvedených oborů, kteří splňují podmínky registrace. Po uzavření přihlášek do této galerie se pak otevře možnost pro firmy a (nově i) instituce, které si mohou galerii projít a zažádat si prostřednictvím formuláře o podporu spolupráce s konkrétním kreativcem z naší galerie. Tuto spolupráci poté podpoří Královéhradecký kraj částkou 50 000 –100 000 Kč. 

důležité termíny

kreativci
kulturní dědictví: instituce
byznys a inovace: firmy

Uzávěrka galerie kreativců:

27.9. 2021 (14:00)

Lhůta pro dodání žádosti:

od 18.10. 2021 (8:00)
do 23.11.2021 (14:00)

Lhůta pro dodání žádosti:

od 9.12. 2021
do 17.1. 2022 

Lhůta pro následné podání žádosti o dotaci z datové schránky žadatele o dotaci či její podepsané podoby:

do 30.11. 2021

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
o dotaci: 

nejpozději do 31.03. 2022

Lhůta pro následné podání žádosti o dotaci z datové schránky žadatele o dotaci či její podepsané podoby:

do 24.1. 2022

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti
o dotaci: 

nejpozději do května 2022

kontakt

kreativci

Mgr. Jakub Semerád
konzultace při vyplňování žádosti o registrace do galerie kreativců

Kontakt: CIRI,
tel.: +420 720 404 206,
e-mail: semerad@cirihk.cz

kulturní dědictví

Mgr. Věra Doležalová
odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií  

Kontakt: oddělení kultury,
tel.: 495 817 466, 727 811 784,
e-mail: vdolezalova@kr-kralovehradecky.cz

Bc. Lucie Maříková
odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií  

Kontakt: oddělení kultury,
tel.: 495 817 534, 722 979 393,
e-mail: lmarikova@kr-kralovehradecky.cz

Zuzana Voglová
konzultace při vyplňování žádosti o dotaci na PC, administrace dotačního programu

Kontakt: oddělení krajských dotací,
tel.: 495 817 493, 725 940 787,
e-mail: zvoglova@kr-kralovehradecky.cz

byznys
a inovace

Andrea Mazurová

konzultace při vyplňování žádosti o dotaci na PC, administrace dotačního programu, Kontakt: oddělení krajských dotací,
tel.: 495 817 497, 725 920 596,
e-mail: amazurova@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Lenka Dušková 

odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií, Kontakt: odbor regionálního rozvoje,
tel.: 495 817 498, 720 987 138,
e-mail: lduskova@kr-kralovehradecky.cz

Architektura / interiérový design /
průmyslový a produktový design 
Architektura
Interiérový design
Průmyslový a produktový design

Architektonická činnost včetně scénického umění a architektury. Práce s prostorem, aplikace nových prezentačních technik v prostoru, využití nových interaktivních technik pro práci s prostorem, využití nových vlastností materiálů vhodných pro zvýšení účelnosti prostoru.

Vnitřní uspořádání prostoru z praktického, ale i estetického, výtvarného hlediska s dopadem na prezentaci výrobku či služby. Práce s materiálovým a barevným potenciálem prostoru. Návrh nábytku a zařízení interiéru nikoliv však jeho vybavení.

Uplatnění estetických aspektů u předmětů denního užívání, pracovních prostředků a architektonických prvků v obytných i průmyslových budovách a kancelářích. Návrh vlastností a formy nástrojů, strojů, přístrojů, resp. průmyslových výrobků užívaných jak ve výrobě, tak i v mimopracovním životě.

 
Design Thinking  
Design thinking

Je pro účely Výzvy definována jako inovační kreativní metoda používaná ve firmách za účelem efektivního zlepšení produktů, služeb a procesů.

 
Kulturní dědictví
Kulturní dědictví
NOVĚ!

Podpora nových způsobů a nových technologií využívání bohatství kulturního dědictví, zavádění nových metod práce s ním. Podpora práce s historickými vzory, technologiemi a postupy novou formou. Podpora práce s historickými dokumenty, rešerše v depozitářích paměťových institucí – muzeí, galerií, archivech.

 
Fotografie/ film, video/
hudba, zvuk
Fotografie
Film, video
Hudba, zvuk

Profesionální a komerční fotografická produkce s využití inovativních postupů a metod.

Hraný, animovaný, virální. Produkce a postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů.

Pořizování zvukových nahrávek a jiná hudební a vydavatelská činnost.

 
Výtvarné umění / grafický design /
branding / marketingové strategie  
Grafický design
Branding 
Marketing

Tvorba vizuální prezentace. Výtvarné návrhy grafického designu jsou vytvářeny na objednávku za určitým účelem. Grafický design kombinuje symboly, obrazy a text, používají typografické, vizuální umění a techniky rozvržení stránky pro vytváření vizuálních kompozic. 

Budování vztahu se zákazníkem pomocí tvorby a používání vizuální identity značky. Návrh vhodného názvu, loga, vizuálního stylu, a dalších prvků. Komplexní budování a řízení značky. Posilování známosti značky.

Proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka. Na základě zjištěných skutečností pak organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. 

 
Informační a komunikační technologie
Informační a  komunikační
technologie

Multimediální prezentace včetně webových stránek, mobilní aplikace, zábavní software, videohry a hry, 3D aplikace, rozšířená realita, vývoj softwaru včetně programování. Aplikace pokročilých technologií např. za účelem posílení účelnosti prostoru.

 
Práce s texty včetně vydavatelství  
Tvorba textů

Copywriting, tvorba odborných textů, vyjma překladů.

Vydavatelská činnost

Vydávání knih, novin, časopisů a ostatních periodických publikací a s tímto související nutná příprava.

 
Řemesla  
Tradiční řemesla

Výroba usní a souvisejících výrobků, výroba dřevěných, korkový, proutěných, slaměných výrobků kromě nábytku, výroba tapet, výroba dutého skla a ostatního skla včetně technického, výroba obkladaček a dlaždic, výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů, řezání, tvarování a konečná úprava kamenů, výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků, výroba hudebních nástrojů, výroba her a hraček.

Řemesla využívající nové či inovativní metody a materiály

Využívání vlastností nových materiálů a postupů práce s těmito materiály, inovace a modifikace tradičních postupů zpracování a aplikace materiálů, včetně rozvoje technologií. Např. výroba textilií a oděvů (použití nanovláken a nanovlákenných struktur o v textilu, inteligentní textilie, digitální tisk na textil).