top of page

kreativitě
zdar!

dotační programy vouchery pro rok 2023

nástroj na podporu propojení  kreativců s byznysem a institucemi

Co si představit pod pojmem
vouchery?

Vouchery podporují spolupráci malých/středních podniků nebo institucí na jedné straně
a kreativců na straně druhé. Smyslem kreativních voucherů je podpořit uzavírání zakázek
na kreativní spolupráci, přinášející  přidanou hodnotu produktům a službám. Kreativcům zároveň poskytují příležitost se zviditelnit a budovat vlastní značku.

jak to celé funguje?

Nejprve je vždy otevřena tzv. galerie kreativců, do které se mohou hlásit kreativci z daných oborů, kteří splňují podmínky registrace. Po uzavření přihlášek do této galerie se pak otevře možnost pro firmy a (nově i) instituce, které si mohou galerii projít a zažádat si prostřednictvím formuláře o podporu spolupráce s konkrétním kreativcem z galerie.

galerie kreativců

Galerie kreativců je seznam zaregistrovaných kreativců v daných oborech, kteří se rozhodli své služby zařadit do výběru kreativních voucherů. Pokud se firma/instituce rozhodne pro využití voucheru, vybírá si svého spolupracovníka právě z této galerie.  

Aby společně podniky a kreativci mohli spolupracovat, je nutné, aby byl kreativec zapsán v Galerii kreativců. Ale pozor! Každý voucher má svoji vlastní galerii.

kolik voucherů existuje?

Národní kreativní vouchery
emitované Ministerstvem kultury

V rámci třech výzev v letech 2023 až 2025 by mělo být  národním malým a středním podnikům
v rámci ČR přiděleno nejméně
3000 kreativních poukázek. Pro firmy z Královehradeckého kraje by mělo být touto formou rozděleno v každém z uvedených roků kolem 10 milionů korun. Kreativci,
se kterými budou moci navázat spolupráci, musí být registrovaní v
Celostátní galerii kreativců, spolupráce
s kreativcem ze stejného kraje není podmínkou, ale je doporučená. Výše jednoho uděleného voucheru je
50 000 - 150 000 Kč a může uhradit až 85% celkové ceny zakázky.

 Žádosti pro 2. kolo se mohou podávat od 01. 02. 2024 do 29. 02. 2024, projekty musí být ukončeny do 30. 9. 2024.

Design Credists
emitované Ministerstvem kultury

Cílem je podpořit vzájemnou spolupráci kreativců a malých či středních podniků v rámci ČR působících v oblasti průmyslové či řemeslné výroby. Design credits lze čerpat pro zakázky v oblasti
v oblasti produktového a průmyslového designu, dodavatelé kreativních služeb musí být registrováni v 
Adresáři designérů CzechTrade. Do databáze je možné se průběžně přihlašovat. Výše jednoho uděleného voucheru je 50 000 - 200 000 Kč a může uhradit až 85% celkové ceny zakázky.

 Žádosti se mohou podávat do 31. 7. 2023, projekty musí být ukončeny do 30. 9. 2023.

Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK
emitované Královéhradeckým krajem - Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Cílem je podpoření spolupráce kulturních zařízení či paměťových institucí s dodavateli kreativních služeb v Královéhradeckém kraji. Smyslem je  oživení kulturního dědictví našeho kraje
a zatraktivnění jeho prezentace a komunikace s publikem. Uveďme si příklad. Muzeum nacházející se na území KHK chce nalákat více návštěvníků na novou výstavu, kde bude představený unikátní exponát. S propagací výstavy a samotného exponátu mohou pomoci kreativci, kteří vytvoří originální merch nebo cílenou propagační kampaň. Stačí, aby se muzeum přihlásilo do probíhající výzvy a vybralo si kreativce z
galerii kreativců, který jej nejvíce osloví. Výše kreativního voucheru může být v rozmezí 50 000 - 150 000 Kč.

Termín podání žádosti bude vyhlášen na podzim. 

Akcelerační vouchery
emitované Královéhradeckým krajem - Centrum investic, rozvoje a inovací

Cílem voucheru je podpora spolupráce kreativců a malých či středních podniků, přičemž tato spolupráce má vést ke stabilizaci podniku, jeho vstupu na nové trhy, aplikaci inovativních řešení
a v dlouhodobém horizontu i úspoře financí. Žadatelem může být podnik se sídlem či provozovnou
v Královehradeckém kraji, jehož předmět podnikání současně spadá do jedné ze šesti domén vymezených krajskou RIS3 strategií. Voucher je možné použít na služby poskytnuté v oblastech průmyslový, produktový a interiérový design, design thinking, audiovizuální služby, marketingová strategie, grafika, branding či IT jako nástroj rozvoje. Výše voucheru činí
50 000 - 150 000 Kč 
a může pokrýt 70 % celkových nákladů, a až 90% je to v případě sídla podniku v hospodářsky slabém regionu.

Termín podání žádosti bude vyhlášen na podzim. 

jsem kreativec
a nebojím se to použít

Proč se zapojit? Co mi to přinese?

  • další marketingový kanál pro svou sebeprezentaci

  • příležitost pro navázání nové spolupráce

  • příležitost stát se dodavatelem služeb kulturních a kreativních průmyslů

jak to probíhá?
v pěti jednoduchých krocích

1
registrace

Zaregistrujte se do té správné galerie kreativců. Nebo raději do všech. 

2
zařazení

Při splnění všech podmínek budete zařazeni do galerie kreativců na webu.

3
nabídky

S nabídkami vás začnou oslovovat zástupci firem a institucí.

4
spolupráce

Domluvíte se
s firmou či institucí, připravíte
návrh spolupráce
a firma/instituce odešle žádost
o voucher.

5
voucher

Žádost o voucher podává firma či instituce, která
si z této podpory zakoupí služby od kreativce. Po realizaci zakázky vám bude
služba
z voucheru proplacena
.

chci firmu/instituci osvěženou
kreativním nápadem

Skvělý produkt si zaslouží originální obal, špičkovou službu zase podpoří kvalitní web. Vy máte produkt nebo službu, kreativec dodá nápady. Dohromady posunete vaši firmu o pořádný kus dál.

jak to probíhá?
ve čtyřech jednoduchých krocích

1
změna

Zamyslete se nad tím, co vaše firma/instituce potřebuje a zda splňuje naše podmínky.

2
výběr kreativce

Vyberte si vhodného kreativce z galerie kreativců, se kterým chcete navázat spolupráci.

3
žádost

Podání žádosti o Kreativní vouchery v daném systém.

4
voucher

Kontrola žádostí
a informování žadatele
o výsledcích.

bottom of page