kreativitě
zdar!

nástroj na podporu propojení  kreativců s byznysem a institucemi

dotační program kreativní vouchery pro rok 2022

Katalog inspirativních aneb
galerie
kreativců

Galerie kreativců je seznam zaregistrovaných pracovníků v daných oborech, kteří se rozhodli své služby zařadit do výběru kreativních voucherů. Pokud se firma/instituce rozhodne pro využití našeho kreativního voucheru, vybírá si svého spolupracovníka právě z této galerie.