top of page

kreativitě
zdar!

dotační program kreativní vouchery pro rok 2023

nástroj na podporu propojení  kreativců s byznysem a institucemi

Katalog inspirativních aneb
galerie
kreativců

Galerie kreativců je seznam zaregistrovaných pracovníků v daných oborech, kteří se rozhodli své služby zařadit do výběru kreativních voucherů. Pokud se firma/instituce rozhodne pro využití našeho kreativního voucheru, vybírá si svého spolupracovníka právě z této galerie.  

Příjem kreativců do databáze bude obnoven od 19. 1. 2023.

bottom of page