top of page

kreativitě
zdar!

dotační program kreativní vouchery pro rok 2024

Kreativní vouchery pro Kulturní dědictví KHK

Akcelerační vouchery

Katalog inspirativních aneb
galerie
kreativců

Galerie kreativců je seznam zaregistrovaných pracovníků v daných oborech, kteří se rozhodli své služby zařadit do výběru Kreativních voucherů pro kulturní dědictví KHK a Akceleračních voucherů. Pokud se firma/instituce rozhodne pro využití našeho kreativního voucheru, vybírá si svého spolupracovníka právě z této galerie.  

Příjem kreativců do databáze je otevřen od 19. 1. 2024 do září 2024.

bottom of page