top of page

kreativitě
zdar!

dotační program kreativní vouchery pro rok 2023

nástroj na podporu propojení  kreativců s byznysem a institucemi

NOVĚ!

Kreativní vouchery pro 
Kulturní
dědictví

Máme radost, že vám již podruhé můžeme představit obor kreativních voucherů, jehož cílem je prezentace
a oživení kulturního dědictví Královéhradeckého kraje prostřednictvím jeho kreativního zpracování.

Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK jsou vytvořeny jako pomocný nástroj pro propojení paměťových institucí a kulturních zařízení s kreativci. Spojením dojde mimo jiné k rozvoji ekonomiky a kreativního sektoru Královéhradeckého kraje. Co si pod tím představit? Uveďme si příklad. Muzeum nacházející se na území KHK chce nalákat více návštěvníků na novou výstavu, kde bude představený unikátní exponát.
S propagací výstavy a samotného exponátu mohou pomoci kreativci, kteří vytvoří originální merch nebo cílenou propagační kampaň. Stačí, aby se muzeum přihlásilo do probíhající výzvy a vybralo si kreativce, který jej nejvíce osloví.

Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK jsou jednorázová finanční podpora pro firmy z Královéhradeckého kraje. Smyslem kreativních voucherů je synergie kreativců a firem, ze které vzniká přidaná hodnota nových produktů. Zároveň poskytují kreativcům příležitost se zviditelnit a budovat jejich vlastní značku. Cena zakázky se může pohybovat v rozmezí od 50 000 do 100 000 Kč. Královéhradecký kraj chce prostřednictvím voucherů ocenit jeho kreativní potenciál, tak nechte své nápady proudit!

podmínky registrace institucí
kreativní vouchery pro kulturní dědictví

hodnotící kritéria
kreativní vouchery pro kulturní dědictví

Kreativní zpracování a prezentace kulturního dědictví KHK, čímž se rozumí:

 1. Sbírkové předměty zapsané v CES

 2. Archiválie evidované v NAD

 3. Kulturní památky, technické památky a objekty významné kulturní hodnoty

 4. Nemateriální kulturní dědictví zapsané na krajském nebo státním seznamu

 5. významné knihovní fondy

 • Míra zapojení kulturního dědictví Královéhradeckého kraje

 • Přiměřenost výdajů na nákup služeb od subjektů působících v oblasti kulturních
  a kreativních odvětví

 • Srozumitelnost popisu předmětu plánované spolupráce (organizace/firma – kreativec)

 • Hodnocení přínosu projektu ve zvolené oblasti KKO – originalita

 • Posouzení regionálního významu projektu

jak na to?

důležitá data

Příjem kreativců do databáze: 

od 19. 1. 2023

Uzávěrka galerie kreativců:

září 2023

důležitá data

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2022:

od17. 10. 2022 (08:00h)

do 21. 11. 2022 (14:00h)
 

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2023:

bude doplněno
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci pro rok 2022: 

nejpozději do 31. 03. 2023

bottom of page