top of page

kreativitě
zdar!

dotační program kreativní vouchery pro rok 2024

nástroj na podporu propojení  kreativců s byznysem a institucemi

Kreativní vouchery pro Kulturní dědictví KHK

Kreativní vouchery pro

kulturní dědictví KHK

Máme radost, že vám již potřetí můžeme představit obor kreativních voucherů, jehož cílem je prezentace
a oživení kulturního dědictví Královéhradeckého kraje prostřednictvím jeho kreativního zpracování.

Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK jsou vytvořeny jako pomocný nástroj pro propojení paměťových institucí a kulturních zařízení s kreativci. Spojením dojde mimo jiné k rozvoji ekonomiky a kreativního sektoru Královéhradeckého kraje. Co si pod tím představit? Uveďme si příklad. Muzeum nacházející se na území KHK chce nalákat více návštěvníků na novou výstavu, kde bude představený unikátní exponát.
S propagací výstavy a samotného exponátu mohou pomoci kreativci, kteří vytvoří originální merch nebo cílenou propagační kampaň. Stačí, aby se muzeum přihlásilo do probíhající výzvy a vybralo si kreativce, který jej nejvíce osloví.

Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK jsou jednorázová finanční podpora pro firmy
z Královéhradeckého kraje. Smyslem kreativních voucherů je synergie kreativců a firem, ze které vzniká přidaná hodnota nových produktů. Zároveň poskytují kreativcům příležitost se zviditelnit a budovat jejich vlastní značku. Cena zakázky se může pohybovat v rozmezí
od 50 000 do 150 000 Kč. Královéhradecký kraj chce prostřednictvím voucherů ocenit jeho kreativní potenciál, tak nechte své nápady proudit!

podmínky registrace institucí
kreativní vouchery pro kulturní dědictví

hodnotící kritéria
kreativní vouchery pro kulturní dědictví

Máte ve své instituce předměty/památky významné kulturní hodnoty, které byste chtěli zviditelnit? Kreativně pracovat můžete s kulturním dědictvím KHK pokud se jedná o:

Na základě čeho vybíráme úspěšné projekty? Hodnotícími kritériemy jsou:

 1. Sbírkové předměty zapsané v CES*

 2. Archiválie evidované v NAD**

 3. Kulturní památky, technické památky a objekty významné kulturní hodnoty

 4. Nemateriální kulturní dědictví zapsané na krajském nebo státním seznamu

 5. Významné knihovní fondy

 6. významná hudební a literárně-dramatická díla

Oprašte vaše sbírkové předměty pomocí kreativních voucherů!

* CES = Centrální evidence sbírek muzejní povahy

** NAD = Národní archivní dědictví

 • Míra zapojení kulturního dědictví Královéhradeckého kraje

 • Přiměřenost výdajů na nákup služeb od subjektů působících v oblasti kulturních
  a kreativních odvětví, kvalita rozpočtu

 • Srozumitelnost popisu předmětu plánované spolupráce (organizace/firma – kreativec)

 • Hodnocení přínosu projektu ve zvolené oblasti KKO – originalita - originalita zpracování, odborný přínos

 • Posouzení regionálního významu projektu

Jak na to?

důležitá data

Příjem kreativců do databáze: 

od 19. 1. 2024

Uzávěrka galerie kreativců:

do září 2024

důležitá data

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2023:

od 17. 10. 2023 (08:00h)

do 21. 11. 2023 (14:00h)
 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o dotaci pro rok 2023

nejpozději do 31. 03. 2024

Lhůta pro podání žádosti pro rok 2024:

podzim 2024

kulturní dědictví

Kontakty

kreativci a galerie kreativců

Mgr. Věra Doležalová


odborné záležitosti žádostí včetně hodnotících kritérií  

Kontakt: oddělení kultury


+420 727 811 784
vdolezalova@kr-kralovehradecky.cz

Zuzana Voglová


konzultace při vyplňování žádosti
o dotaci na PC, administrace dotačního programu

Kontakt: oddělení krajských dotací


+420 725 940 787,
zvoglova@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Jakub Semerád

 

konzultace při vyplňování žádosti o registrace do galerie kreativců

Kontakt: CIRI


+420 720 404 206
semerad@cirihk.cz

inspirace

Podpořené projekty v roce 2022

Broumovsko by Upupaepop

Žadatel: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o.p.s.

Místo: Broumov

Udělená podpora: 89 375,- Kč
 

Hlavním cílem projektu bylo ve spolupráci se studiem Upupaepop realizovat merchandising pro broumovský klášter. Jeho základem jsou autorské grafické listy - soubor 5 grafických listů formátu B2 tištěných tradiční technologií litografie - s motivy Broumovska, od kterých se odvíjejí další aplikace. Prostřednictvím takto navázané spolupráce s kreativci z Královéhradeckého kraje, jsme chtěli poukázat na možnosti jejího smysluplného využití a přínos pro oba zúčastněné subjekty. Grafickému studiu Upupaepop umožní prezentovat jejich práci na neobvyklém místě a přiblížit tak fenomén ilustrace široké veřejnosti, navíc na místě s vysokou visibilitou. Pro zadavatele tato spolupráce přinese nové možnosti propagace a prezentace prostřednictvím ilustrací
s regionální tematikou. 

Propagace kulturního dědictví Galerie loutek

Žadatel: Theatrum Kuks z.s.

Místo: Stanovice

Udělená podpora: 100.000,- Kč

 

Cílem projektu je podpořit propagaci Galerie loutek v Kuksu, která obsahuje výjimečnou sbírku soch-loutek Jiřího Nachlingera inspirovanou sochami M. Brauna a navazuje na již barokní tradici východočeského loutkářství jakožto nehmotného dědictví UNESCO. Galerie loutek v objektu zrekonstruované bývalé stodoly v Kuksu zvané Comoedienhaus je současně kopií původního Šporkova divadla z roku 1702 a je funkční divadelní scénou využívanou k letní loutkové sezoně i během festivalu THEATRUM KUKS a otevřená všem zvídavým návštěvníkům. Kampaň byla zaměřena na propagaci divadelního audio-průvodce expozicí loutek s technologií prostorového zvuku Theatrum mundi Kuks. 

Oživlá Dřevěnka

 

Žadatel: Muzeum Náchodska

Místo: Dřevěnka, Police nad Metují

Udělená podpora: 60.000,- Kč

 

Policko bylo v dřívějších dobách známé jako kraj tkalců a soukeníků. Dřevěnka v Polici nad Metují v tomto roce na tuto tradici v létě navázala. Ve tkalcovské dílně měli děti, dospělí i školní výpravy možnost vytvořit, podle zadaného tématu nebo své fantazie, gobelíny tradičním způsobem na tkalcovských rámech. Společným dílem je soubor tkaných obrazů Gobelíny pro Dřevěnku - čtvero ročních období. Tkané obrazy byly vytvořeny čtyři, každý jako jedno roční období. Někteří z účastníků tkali na kolíkových stavech koberečky nebo podsedáky. 

bottom of page