top of page

kreativitě
zdar!

nástroj na podporu propojení  kreativců s byznysem a institucemi

dotační program kreativní vouchery pro rok 2023

jsem kreativec
a nebojím se to použít

Získejte nové klienty z řad královéhradeckých firem a institucí a pomozte jim vylepšit produkty, služby nebo komunikaci se zákazníky až za 100 000 korun od Královéhradeckého kraje.

Registrací do naší "Galerie kreativců" budete zařazeni do databáze poskytovatelů kreativních služeb, tedy těch, kteří se věnují např. animacím, webdesignu, mobilním aplikacím, produktovému designu či designu služeb, grafice, ilustracím, fotografiím, video spotům, hudbě nebo také brandingu, marketingovým strategiím nebo třeba tradičním řemeslům. Z této galerie si poté budou moci přihlášené firmy a instituce vybrat svého kreativce, se kterým chtějí spolupracovat a rozvíjet danou oblast (výčet oblastí je zde). Královéhradecký kraj pak tuto spolupráci podpoří částkou 50 000 –100 000 Kč.

jak to probíhá?
v pěti jednoduchých krocích

1
registrace

Zaregistrujte se do galerie kreativců. Formulář k přihlášení najdete zde

Registrace se uzavírá v září 2023

2
zařazení

Při splnění všech podmínek budete zařazeni do galerie kreativců na webu.

3
nabídky

S nabídkami vás začnou oslovovat zástupci královéhradeckých firem a institucí.

4
spolupráce

Domluvíte se s firmou či institucí, připravíte návrh spolupráce a firma/instituce odešle žádost o voucher.

5
voucher

Žádost o voucher podává firma, která si z této podpory zakoupí služby od kreativce. Po realizaci zakázky vám bude služba z voucheru proplacena.

1

2

3

registrace

Přečtěte si podmínky a mrkněte na seznam podporovaných oborů. 

Stáhněte a vyplňte tento formulář

Vyplněný formulář nám zašlete společně s logem své společnosti a obrázky referencí na email semerad@cirihk.cz.

registrace

podmínky registrace

  • Vlastní, aktivní IČ.

  • Minimálně 2 roky podnikatelské historie.

  • 3 reference zrealizovaných zakázek.

  • Sídlo kdekoliv v ČR.

co mi to přinese?

  • Další marketingový kanál pro svou sebeprezentaci.

  • Příležitost pro navázání nové spolupráce.

  • Příležitost stát se dodavatelem služeb kulturních a kreativních průmyslů v rámci plánovaného dotačního titulu Kreativní vouchery v Královéhradeckém kraji.

podminky
obory
pexels-ono-kosuki-5973966.jpg
Architektura / interiérový design /
průmyslový a produktový design 
Architektura
Interiérový design
Průmyslový a produktový design

Architektonická činnost včetně scénického umění a architektury. Práce s prostorem, aplikace nových prezentačních technik v prostoru, využití nových interaktivních technik pro práci s prostorem, využití nových vlastností materiálů vhodných pro zvýšení účelnosti prostoru.

Vnitřní uspořádání prostoru z praktického, ale i estetického, výtvarného hlediska s dopadem na prezentaci výrobku či služby. Práce s materiálovým a barevným potenciálem prostoru. Návrh nábytku a zařízení interiéru nikoliv však jeho vybavení.

Uplatnění estetických aspektů u předmětů denního užívání, pracovních prostředků a architektonických prvků v obytných i průmyslových budovách a kancelářích. Návrh vlastností a formy nástrojů, strojů, přístrojů, resp. průmyslových výrobků užívaných jak ve výrobě, tak i v mimopracovním životě.

pexels-george-milton-7015063.jpg
Design Thinking  
Design thinking

Je pro účely Výzvy definována jako inovační kreativní metoda používaná ve firmách za účelem efektivního zlepšení produktů, služeb a procesů.

architektura
design thinkig
pexels-denise-duplinski-3819817.jpg
Kulturní dědictví
Kulturní dědictví
NOVĚ!
2. ročník

Podpora nových způsobů a technologií, využívání bohatství kulturního dědictví, zavádění nových metod práce s ním. Podpora práce s historickými vzory, technologiemi a postupy novou formou. Podpora práce s historickými dokumenty, rešerše v depozitářích, paměťových institucí – muzeí, galerií a archivů. 

Hlavním hodnotícím kritériem projektů je míra zapojení kulturního dědictví Královéhradeckého kraje, tj. KHK zvýhodňuje žadatele, který pracuje s kulturním dědictvím KHK, čímž se rozumí:

1) sbírkové předměty zapsané v CES

2) archiválie evidované v NAD

3) kulturní památky, technické památky a objekty významné kulturní hodnoty

4) nemateriální kulturní dědictví zapsané na krajském nebo státním seznamu

5) významné knihovní fondy

kulturn dedictvi
pexels-cottonbro-2773498.jpg
Fotografie/ film, video/
hudba, zvuk
Fotografie
Film, video
Hudba, zvuk

Profesionální a komerční fotografická produkce s využití inovativních postupů a metod.

Hraný, animovaný, virální. Produkce a postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů.

Pořizování zvukových nahrávek a jiná hudební a vydavatelská činnost.

foto
pexels-anna-shvets-5641882.jpg
Výtvarné umění / grafický design /
branding / marketingové strategie  
Grafický design
Branding 
Marketing

Tvorba vizuální prezentace. Výtvarné návrhy grafického designu jsou vytvářeny na objednávku za určitým účelem. Grafický design kombinuje symboly, obrazy a text, používají typografické, vizuální umění a techniky rozvržení stránky pro vytváření vizuálních kompozic. 

Budování vztahu se zákazníkem pomocí tvorby a používání vizuální identity značky. Návrh vhodného názvu, loga, vizuálního stylu, a dalších prvků. Komplexní budování a řízení značky. Posilování známosti značky.

Proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka. Na základě zjištěných skutečností pak organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. 

vytvarne
pexels-olia-danilevich-4974914.jpg
Informační a komunikační technologie
Informační a  komunikační
technologie

Multimediální prezentace včetně webových stránek, mobilní aplikace, zábavní software, videohry a hry, 3D aplikace, rozšířená realita, vývoj softwaru včetně programování. Aplikace pokročilých technologií např. za účelem posílení účelnosti prostoru.

IT
pexels-anna-shvets-5325013.jpg
Práce s texty, včetně vydavatelství  
Tvorba textů

Copywriting, tvorba odborných textů, vyjma překladů.

Vydavatelská činnost

Vydávání knih, novin, časopisů a ostatních periodických publikací a s tímto související nutná příprava.

copy
pexels-gustavo-fring-4173281.jpg
Řemesla  
Tradiční řemesla

Výroba usní a souvisejících výrobků, výroba dřevěných, korkový, proutěných, slaměných výrobků kromě nábytku, výroba tapet, výroba dutého skla a ostatního skla včetně technického, výroba obkladaček a dlaždic, výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů, řezání, tvarování a konečná úprava kamenů, výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků, výroba hudebních nástrojů, výroba her a hraček.

Řemesla využívající nové či inovativní metody a materiály

Využívání vlastností nových materiálů a postupů práce s těmito materiály, inovace a modifikace tradičních postupů zpracování a aplikace materiálů, včetně rozvoje technologií. Např. výroba textilií a oděvů (použití nanovláken a nanovlákenných struktur o v textilu, inteligentní textilie, digitální tisk na textil).

remesla
bottom of page