top of page

kreativitě
zdar!

nástroj na podporu propojení  kreativců s byznysem a institucemi

dotační program kreativní vouchery pro rok 2023

chci firmu/instituci osvěženou
kreativním nápadem

Skvělý produkt si zaslouží originální obal, špičkovou službu zase podpoří kvalitní web. Vy máte produkt nebo službu, kreativec dodá nápady. Dohromady posunete vaši firmu o pořádný kus dál.

Pokud nejste chobotnice a nemáte osm rukou, tak víme, že zvládat byznys a do toho třeba takový marketing, grafiku nebo video, není prostě fyzicky možné. Přijde nám skvělé zase na druhou stranu dát možnost kreativcům na volné noze, aby se uplatinili v některé z firem či institucí v našem kraji. Proto jsme pro vás připravili jednorázový dotační program, tzv. "kreativní voucher". S nízkou finanční spoluúčastí můžete čerpat finanční podporu až 100 000 Kč od Královéhradeckého kraje na vybrané služby kreativců zaregistrovaných v naší galerii kreativců. 

jak to probíhá?
v pěti jednoduchých krocích

1
změna

Zamyslete se nad tím, co vaše firma/instituce potřebuje a zda splňuje naše podmínky.

2
výběr kreativce

Vyberte si vhodného kreativce z naší galerie kreativců, se kterým chcete navázat spolupráci.

3
vyjádření developera

Platí pouze pro kreativních vouchery pro business a inovace.

Více na odkazu na proinovace.cz. Pro kreativní vouchery pro kulturní dědictví vyjádření není potřeba

4
žádost

Podání žádosti o Kreativní vouchery v systému DOTIS. Musí být následně i v listinné podobě / do datové schránky.

Informace k žádostem o kreativní vouchery pro kulturní dědictví najdete zde a pro kreativní vouchery pro business a inovace zde.

5
voucher

Krajský úřad Královéhradeckého kraje provede kontrolu žádostí a informuje žadatele o výsledcích.

podmínky a kritéria

Podmínky a hodnotící kritéria pro dodání žádostí budou zveřejněny v druhé půlce září 2023 na stránkách 
Dotačního portálu Královéhradeckého kraje.

kreativní vouchery
pro kulturní dědictví

najdete pod dotační oblastí
Kultura a památková péče

kreativní vouchery
pro byznys a inovace

najdete v dotační oblasti Regionálního rozvoje

bottom of page