1.

Areál v Žirči

Unikátní barokní areál z počátku 18. století a v současnosti jediné místo u nás komplexně pečující o pacienty s roztroušenou sklerózou otevírá své brány široké veřejnosti. Navštívit můžete nejen kostel sv. Anny s jedinečnou barokní zvonkohrou, bylinkovou zahradu a park, ale také bývalou sýpku s muzeem cyklistiky a Café Damián. 

 
 

2.

Dřevěné kostely (Broumov, Slavoňov, Liberk)

Tři jedinečné sakrální památky dokládající řemeslné mistrovství našich předků. Kostel P. Marie s gotickými ornamenty v interiéru je považovaán za nejstarší dřevěný kostel u nás. O něco mladší slavoňovský kostel s hranolovou zvonicí upoutá originálními nástěnnými malbami. Barokní kostel v Liberku pak doplňuje štenýřová zvonice a fara.

 

3.

Dřevěnka v Úpici

První doložený záznam o této nejstarší úpické stavbě pochází z roku 1559. Patrový roubený dům s pavlačí sloužil do roku 1990 jako hostinec. Stavba obsahující i několik technických zajímavostí jako dýmník či pivovod byla rekonstruována mimo jiné i za přispění krajského dotačního programu. Je součástí expozice muzea v Úpici.

 

4.

Hospital Kuks a Braunův Betlém

Barokní komplex lázní, hospitalu s kostelem Nejsvětější Trojice, lékárnou a bylinkovou zahradou, založený koncem 17. století F. A. Šporkem, prošel v nedávné době rozsáhlou obnovou. Meditovat nad smyslem lidského bytí zde můžeme nejen u nástěnných maleb „Tance smrti“, ale i u, v nedalekém Novém lese skrytém, Betlému M. B. Brauna. 

 

5.

Josefov

Vojenská bastionová pevnost a pevnostní město jsou uceleným a výjimečně dochovaným dokladem vojenského fortifikačního stavitelství posledních let 18. století. Prohlídku kasemat lze spojit s návštěvou nedalekého vojenského hřbitova, kde se mimo jiné nachází pomník z 1. světové války od ruského válečného zajatce – sochaře N. A. Suškina. 

 

6.

Kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě 

Kamenná barokní stavba o půdorysu pěticípé hvězdy podle návrhu K. I. Dientzenhofera nahradila v první čtvrtině 18. století původní dřevěný kříž z roku 1670. Kaple, která se brzy stala oblíbenou zastávkou poutníků přecházejících zalesněný hřbet Broumovských stěn, přežila i josefínské reformy a z přilehlé skalní terasy lze dohlédnout až do Polska. 

 

7.

Mariánská zahrada

Schlikovská barokní kompozice vytvořená na přelomu 17. a 18. století mezi Jičínem a Kopidlnem se nepyšní okázalostí nedaleké Valdštejnovy komponované krajiny, ale rozhodně není o to méně hodna naší pozornosti. Záchytnými body jsou zde čtyři kaple, které zaujmou neobvyklými půdorysy a které spojuje zasvěcení Panně Marii a kultu mateřství.

 

8.

Muzeum Východních Čech

Jedna z ikon české architektury dokončená roku 1913 podle návrhu J. Kotěry je v exteriéru i v interiéru zdobena díly významných českých umělců té doby. Z prostoru terasy u monumentální betonové kupole je jedinečný výhled na unikátní spojení historické zástavby s moderní architekturou, díky němuž si Hradec vysloužil název „Salon republiky“. 

 

9.

Zámecká kaple ve Smiřicích

Kaple dokončená kolem roku 1711 se řadí do významné skupiny staveb českého vrcholného dynamického baroka a pyšní se bohatou slohově jednotnou interiérovou výzdobou, které nesporně dominuje oltářní obraz Klanění tří králů z dílny významného českého malíře Petra Brandla. Prostor s vynikající akustikou je často využíván jako koncertní sál. 

 

10.

Zámek Humprecht

Barokní lovecký zámeček, dílo C. Luraga pro Humprechta Jana Černína z Chudenic, vyniká neobvyklým kruhovým půdorysem a exotický nádech celé stavbě dodává žlutý turecký půlměsíc zakončující věžičku. Z ochozu se nám otevře pohled na malebné městečko Sobotku, kde najdeme venkovskou usedlost z roku 1811 - rodný dům básníka Václava Šolce.

 

11.

Židovské památky

Do historie židovské komunity v našem kraji nahlédneme prostřednictvím expozic v židovské škole a v synagoze v Jičíně a v synagoze v Dobrušce, která ukrývá i jednu z mála dochovaných mikve. Zvláštní atmosféru mají i židovské hřbitovy, z nichž nejcennější je ten starý v Novém Bydžově a nejromantičtější pak nesporně v lese ukrytý hřbitov v Podbřezí nedaleko zámku Skalka.