1.

Expozice spiritismu v Nové Pace

Nová Paka se stala centrem spiritistického hnutí díky působení vůdce spiritistů Karla Sezemského (1860-1922). Jím založené nakladatelství Spirit vydávalo množství okultních publikací a rovněž periodikum Posel záhrobní. Hlavní část expozice představuje muzejní sbírka spiritistických kreseb, platící za největší sbírku tohoto typu u nás a jednu z největších v Evropě. 

 
 

2.

Galerie Luxfer v České Skalici

Galerie v České Skalici získala název po obří skleněné ploše z luxferových kachlů – metafora světla, potažmo osvěty, kterou chtějí šířit. Samotný prostor bílé kostky bez oken je ideálním pro prezentaci současného multimediálního umění. Záměrem projektu a jeho výstavní činnosti je rozptýlit nesrozumitelnost a nedůvěru v současné umění.

 

3.

Galerie v zastávce CHOV Barchov

Galerie CHOV je nový výstavní prostor umístěný v autobusové zastávce v obci Barchov. Galerie seznamuje (nejen) zdejší obyvatelé se současným uměním. Každé dva měsíce představuje nového umělce, který aktivně ovlivňuje dnešní vývoj českého kulturního prostředí. Tak se tam zastavte! 

 

4.

Hornický skanzen Žacléř

Hornický skanzen a měděný důl Bohumír jsou poslední dochované památky na hlubinné uhelné hornictví ve vých. Čechách, které je písemně doloženo již od 16. století, a na dobývání rud, jehož tradice souvisí až s rozvojem průmyslu v 19. století. Nabízejí možnost seznámit se nejen se zajímavými předměty v expozicích, ale také na vlastní kůži zažít atmosféru v dole.

 

5.

Kostel sv. Markéty v Šonově

Jeden ze souboru devíti barokních venkovských kostelů rozesetých jako perly po krajině Broumovska vznikl, stejně jako ostatní stavby, z iniciativy opata kláštera benediktinů Otmara Zinkeho. Kostel vystavěný podle návrhu K. I. Dientzenhofera na půdorysu protáhlého osmiúhelníku se jako jediný svými dvěma věžemi obrací směrem k mateřskému klášteru. 

 

6.

Malé Svatoňovice

Náš kraj je rodištěm mnoha velikánů. Patří mezi ně i bratři Čapkové, jedni v nejvýznamnějších osobností předválečné doby. Odkaz na jejich život a dílo je uchováván v rodném domě Karla, v Muzeu bratří Čapků založeném v roce 1946. Rozšíříte si znalosti o méně známá díla, např. ukázky z cestopisů s Karlovými kresbami a fotografie z divadelních a filmových ztvárnění Čapkových her. 

 

7.

Miletín

Nevelké sídlo se může pochlubit celou řadou zajímavostí. Kromě populárních sladkých modlitbiček, je to i možnost prohlídky rodného domku významného spisovatele K. J. Erbena, kterou lze spojit s nahlédnutím do malé části dochovaných rozsáhlých podzemních prostor vytesaných do skály a souvisejících pravděpodobně se zdejší komendou Řádu německých rytířů. 

 

8.

Mlýn Dřevíček

V malebném údolí potoka Dřevíče u Police nad Metují objevíme kompletně dochovaný areál vodního mlýna, včetně zcela funkčního strojního vybavení, které pořídil poslední majitel mlýna pan Ladislav Baudyš v letech 1925 - 1938. Kromě možnosti vidět mlýnské stroje v chodu, se zde nabízí i chléb upečený tradičním způsobem v peci z období první republiky. 

 

9.

Památník generála Gablenze

Na vrchu Šibeník u Trutnova stojí od roku 1868 litinový obelisk vztyčený na počest jediného, avšak krvavě vykoupeného vítězství rakouského vojska ve válce v roce 1866. V kryptě jsou uloženy ostatky velitele vítězného X. armádního sboru Ludwiga von Gablenz. Jedinečnost památníku je pak také v tom, že v sobě ukrývá schodiště a je tedy zároveň rozhlednou.

 

10.

Plovárna Dachova

K odpočinku zve bazén i písečná pláž na prvorepublikovém koupališti u Hořic vystavěném podle projektu profesora hořické sochařsko-kamenické školy. Nesporně zaujmou také nedávno opravené stylové dřevěné kabinky. V blízkém lese se vydejte k prameni Kalíšek, jehož název je připomínkou tajných setkání místních nekatolíků v době pobělohorské.

 

11.

Vrch Gothard Hořice

Nevysoká vyvýšenina nad městem je spojena nejen s vítěznou bitvou husitů v roce 1423, ale i se zdejší sochařskou tradicí, doloženou nejen monumentálním vstupním portálem zdejšího hřbitova, včetně zajímavých náhrobků, ale také expozicí Galerie plastik a jedinečnou sochařskou galerií pod širým nebem prezentující díla účastníků Sochařských sympozií.