top of page

Kulturní instituce v kraji nabízejí virtuální program,
jejich nabídku shrnuje projekt #pootevřeno 

21. 4. 2020

Hradec Králové

Vládní opatření vydaná k zamezení šíření koronaviru zavřela všechny kulturní instituce. Královéhradecký kraj však na webu prokreativitu.cz díky projektu #pootevřeno informuje o nabídkách muzeí, galerií, knihoven či hvězdáren, které svoji činnost přestěhovaly především na své weby a sociální sítě. 

 

„V krajem zřizovaných muzeích, galeriích, knihovně či hvězdárnách se život nezastavil. Jejich pracovníci pracují povětšinou z domu a usilovně, byť mnohdy ve ztížených podmínkách, připravují hlavní výstavy na rok 2020. Kromě toho nabízí nové programy online. Všechny informace o nabídkách kulturních institucí naleznete na webu prokreativitu.cz, kde v sekci projektu #pootevřeno přehledně a jasně zveřejňujeme nabídku muzeí, galerií, kin i hvězdáren,“ uvádí náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová. 

 

Web prokreativitu.cz byl původně věnovaný pouze přípravě krajské strategie pro oblast kultury a památkové péče. Se změnami vyplývajícími z vládních opatření nechal Královéhradecký kraj jeho obsah významně rozšířit. V současné chvíli se stal také informačním webem pro kulturní aktéry o tom, jaká opatření na jejich podporu kraj realizuje, a především slouží jako platforma pro nabídku kultury, která se odehrává online. 

 

V rámci kampaně #pootevřeno se sdružují aktivity kulturních organizací v kraji, přidat se může kterákoliv organizace, která má zájem. Cílem kampaně zaštiťované krajem je podpořit organizace v Královéhradeckém kraji, aby prezentovaly, co dělají, když mají #pootevřeno.  Kompletní nabídku lze najít na adrese: www.prokreativitu.cz/kultura-v-kraji-pootevreno. Na facebookové stránce kampaně jsou pravidelně prezentovány zajímavé aktivity, které organizace vymyslely pro své publikum speciálně pro toto období i informace ze zákulisí, do kterého můžeme pootevřenými dveřmi nahlédnout. 

 

Například na webu Muzea východních Čech vznikla sekce Výstavy online, která obsahuje jak elektronické prohlídky, tak i přednášky a nabídky pro školy jako podpora pro učitele. První zpřístupněnou online výstavou je interaktivní prohlídka výstavy Okolo Hradce s doprovodnou fotogalerií a multimédii. Pro hodiny dějepisu muzeum připravuje spolu s pedagogy základních škol výukový materiál z hodin středověku.

 

Velmi aktivní ve virtuálním prostoru je Galerie výtvarného umění v Náchodě. Na Facebooku průběžně přidává příspěvky se souhrnným názvem Návraty, v nichž představuje uplynulé výstavy. Na Instagramu galerie průběžně publikují fotografie svých sbírek. Na galerijním Youtube kanálu jeho pracovníci zveřejňují záznamy z vernisáží natočených v uplynulých letech.

 

Divadlo Drak už v březnu představilo projekt „Drak na doma“. Diváci mají možnost zhlédnout většinu současného i staršího repertoáru Draku. Odkazy na online záznamy inscenací jsou zveřejňovány na Youtube kanálu divadla, na webových stránkách i Facebooku vždy s časovým omezením na 24 hodin. Herci a zaměstnanci Draku také společně načetli knihu Petry Soukupové Kdo zabil Snížka? a 25 kapitol umístili na své webové stránky. 

pootevreno

Vzniká nová strategie kultury a památkové péče.

Do její tvorby se může zapojit i veřejnost

14. 4. 2020

Hradec Králové

Královéhradecký kraj připravuje pro roky 2021–2027 novou strategii pro kulturu a památkovou péči, která kraji umožní efektivněji podporovat kulturní dění na jeho území. Do tvorby strategie se může zapojit veřejnost, obce a další kulturní aktéři. V propojení jim pomůže nový web prokreativitu.cz. Strategický dokument by měl být hotový v roce 2021. 

 

„Kultura je jeden z klíčových nástrojů rozvoje regionu. Abychom ho mohli co nejefektivněji využít, musíme důkladně zmapovat potřeby a kulturní potenciál a podpořit chuť ke spolupráci mezi jednotlivými aktéry. Právě to je důvod vzniku nové Strategie kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje, do jejíž tvorby chceme zapojit co nejširší spektrum osobností a institucí našeho regionu,“ uvedla náměstkyně pro kulturu a školství Martina Berdychová. 

 

Královéhradecký kraj připravuje dokument pro roky 2021–2027, a to s cílem nově specifikovat roli kraje v podpoře rozvoje kultury a kulturního dědictví a vytvořit platformu pro spolupráci. V současné době provádí analýzu financování kultury, vyhodnocuje dotazníková šetření s aktéry i s obcemi a mapuje všechna kulturní a kreativní odvětví v kraji. 

 

Do procesu tvorby analytické i návrhové části budou postupně zapojeni aktéři z oblasti kultury i kulturního dědictví v kraji. „Proces je otevřený každému, kdo se o kulturu a kulturní dědictví v našem regionu zajímá. Aby byla orientace a sledování procesu tvorby nové strategie přehlednější, vznikl nový web www.prokreativitu.cz, jehož prostřednictvím je možné sledovat jednotlivé fáze procesu či se do projektu zapojit,“ upřesnila vedoucí odboru kultury a památkové péče Kateřina Churtajeva.

 

Kulturní veřejnost se může zúčastnit přípravy analytické části dokumentu, a to skrze dotazníkové šetření pro aktéry a pro obce. Do této chvíle kraj rozeslal přes 800 dotazníků kulturním aktérům a vrátilo se přes 200 odpovědí. Vedle toho kraj oslovil také přes 35 obcí. Zájemci se budou moci zúčastnit konzultační platformy, jež se uskuteční letos v červnu.

 

„Zmapování potřeb desítek obcí a stovek aktérů vytvoří přehled o potenciálu kultury a kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji. Zároveň se s tím zlepší povědomí o tom, jak zapojit aktéry, instituce i obce a jak nejlépe je podpořit skrze dotační tituly,“ doplňuje náměstkyně Berdychová s tím, že dobrá znalost prostředí i vytvořené vazby pomohou naplánovat a realizovat významné projekty, které přesahují jeho volební období, tedy čtyři roky.

strategie
bottom of page