jak se s tím

vypořádat

 

důležité informace pro žadatele

a možnosti podpory v oblasti

kultury a památkové péče

oficiální stanoviska

Královéhradeckého kraje

informace týkající se záštit a dotací v reakci na covidové omezení

1.  Projektům realizovaným s podporou dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje bylo umožněno  posunutí realizace akce až do 31.12. 2021, a  to po písemné žádosti, kterou měli žadatelé odevzdat nejpozději do 30. 9. 2020. 

2.  Změny místa či termínu realizace projektu nebudou považovány za porušení smlouvy, ale účel poskytnuté dotace musí zůstat stejný. 

3.  KHK uznává výdaje na projekt, který byl realizován pozměněnou formou.

4.  KHK uznává výdaje na projekt, který nemohl být realizován z důvodů Nouzového stavu.

Pokud chce žadatel uplatnit některý z výše uvedených 4 bodů, musí důvody uvést v závěrečné zprávě.