stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

aktuality

zúčastněte se setkání!

Přijměte naše pozvání na otevřené setkání 17. června ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové!
 

Obsahem setkání bude představení závěrů analýzy, pro kterou mnozí z vás poskytli vstupy zejména v podobě vyplněných dotazníků, a společná identifikace prioritních závěrů, které se stanou stavebními kameny Strategie.

Setkání je připraveno rozděleno do 3 skupin: zástupci obcí, kulturní aktéři a památková péče.

kapacita je omezená a je nutné se přihlásit. 
PŘIHLÁŠKU A PODROBNĚJŠÍ INFO NALEZNETE ZDE

květen 2020

znovu za vámi!

V době, kdy nebylo umožněno osobní setkávání, jsme nezaháleli. Vyhodnotili jsme všechna dotazníková šetření a připravili se tak na další strukturované rozhovory.

Ty nyní po uvolnění vládních opatření znovu začneme realizovat a v dalších týdnech se opět vydáme za zástupci obcí s rozšířenou působností a s kulturními aktéry po celém KH kraji.

květen 2020

hodnotíme

dotazníky

V rámci dotazníkového šetření se nám sešlo přes 200 vyplněných formulářů od kulturních aktérů z celého kraje

a od zástupců všech obcí s rozšířenou působností

V současnosti je vyhodnocujeme a máme radost z takového zájmu.

duben 2020

reagujeme na nastálou situaci

Epidemie koronaviru postihla ve značné míře i kulturní oblast.
Pro práci na strategii to znamená, že jsme
prozatím pozastavili strukturované rozhovory a pustili se do jiných částí.
Také
řešíme, jak co nejefektivněji pomoci kulturním aktérům i kreativním jednotlivcům.

duben 2020

rozšiřujeme

web a zakládáme FB

Nový web prokreativitu.cz jsme v reakci na koronavirovou situaci pojali více zeširoka a zařadili užitečné informace jak pro žadatele dotací, tak pro kulturní aktéry a širokou veřejnost. Za těmito účely jsme zřídili i Facebookové stránky prokreativitu, kde můžete sledovat novinky i zásadní informace z oblasti kultury a pam. péče v KHK.

duben 2020