stručný průvodce

po strategii

rozvoje kultury, kulturního dědictví

a kulturních a kreativních odvětví 

pro Královéhradecký kraj

2022–2030

aktuality

zveme vás!

Přijměte pozvání na 24/6 v 10:00 do Žižkových sadů v Hradci Králové, kde v rámci divadelního festivalu REGIONY proběhne prezentace a diskuze k hotové strategii kultury 2022–2030.

Více informací o akci naleznete ZDE

červen 2021

akcelerujeme!

Nabíráme rychlost a dokončujeme poslední detaily návrhové části stretegie. 21/6 představujeme kompletní strategii zastupitelstvu a 7/6 radě KHK (držte nám palce)

červen 2021

pracovní skupiny k návrhové části

Přes celý duben se online setkáváme s oslovenými aktéry k jednotlivým cílům návrhové části. Ty rozdělujeme ještě na akční plány a opatření, která budou realizovatelná v příštích dvou letech. 

duben 2021

návrhová

část na dohled!

V pátek 19. 3. se setkáme se zástupci kulturních aktérů, abychom s nimi dobrousili detaily návrhové části strategie. Ta má po dvou letech práce již konkrétní podobu a po drobných úpravách již brzy spatří světlo světa.

březen 2021

jdeme do finále!

buďte u toho!

Ve dnech 23. a 24. 2. se uskuteční online diskuze v tzv. pracovních skupinách, ve kterých budeme formulovat již konkrétní cíle a vize strategie.

Pro zájemce z řad veřejnosti bude možné se do procesu znovu zapojit 18. 3. a projednat s námi výstupy pracovních skupin. 

únor 2021

a mezitím...

Zpříjemněte si čekání na návrhovou část četbou rozhovoru s vedoucí kultury a památkové péče
Kateřinou Churtajevou pro Kreativní Česko.

Jak vnímá kulturu v kraji? Jak je spokojena s procesem strategie? A co nějaké ty plány?

ČTĚTE TADY

prosinec 2020

děkujeme za účast

Děkujeme za účast všem, co se zapojili do našich on-line pracovních skupin k návrhové části strategie. Vytvořili jsme společně dohromady 34 stromů problémů, které vzešly z červnové platformy k analytické části. Tyto problémy (stejně jako skupiny) byly rozděleny do 3 okruhů: kultura, památková péče a příspěvkové organizace kraje.

Stromy nyní zpracováváme a dáváme do vzájemných souvislostí. 

listopad 2020

návrhová část
v procesu

Po podrobné analytické části jsme se přesunuli do části návrhové. Co to znamená? Z dat a informací, které jsme shromáždili důkladnou analýzou, prací a putováním po regionu, nyní budeme stavět základní teze a plány a obrysy samotné strategie. 
A opět budete moci být u toho!
Ve dnech 12. – 13. 11. se uskuteční setkání pracovních skupin, do kterých se budete moci brzy přihlásit.  
Celá akce proběhne případně i online

říjen 2020

zúčastněte se setkání!

Přijměte naše pozvání na otevřené setkání 17. června ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové!
 

Obsahem setkání bude představení závěrů analýzy, pro kterou mnozí z vás poskytli vstupy zejména v podobě vyplněných dotazníků, a společná identifikace prioritních závěrů, které se stanou stavebními kameny Strategie.

Setkání je připraveno rozděleno do 3 skupin: zástupci obcí, kulturní aktéři a památková péče.

kapacita je omezená a je nutné se přihlásit. 
PŘIHLÁŠKU A PODROBNĚJŠÍ INFO NALEZNETE ZDE

červen 2020

znovu za vámi!

V době, kdy nebylo umožněno osobní setkávání, jsme nezaháleli. Vyhodnotili jsme všechna dotazníková šetření a připravili se tak na další strukturované rozhovory.

Ty nyní po uvolnění vládních opatření znovu začneme realizovat a v dalších týdnech se opět vydáme za zástupci obcí s rozšířenou působností a s kulturními aktéry po celém KH kraji.

květen 2020

hodnotíme

dotazníky

V rámci dotazníkového šetření se nám sešlo přes 200 vyplněných formulářů od kulturních aktérů z celého kraje

a od zástupců všech obcí s rozšířenou působností

V současnosti je vyhodnocujeme a máme radost z takového zájmu.

duben 2020

reagujeme na nastálou situaci

Epidemie koronaviru postihla ve značné míře i kulturní oblast.
Pro práci na strategii to znamená, že jsme
prozatím pozastavili strukturované rozhovory a pustili se do jiných částí.
Také
řešíme, jak co nejefektivněji pomoci kulturním aktérům i kreativním jednotlivcům.

duben 2020

rozšiřujeme

web a zakládáme FB

Nový web prokreativitu.cz jsme v reakci na koronavirovou situaci pojali více zeširoka a zařadili užitečné informace jak pro žadatele dotací, tak pro kulturní aktéry a širokou veřejnost. Za těmito účely jsme zřídili i Facebookové stránky prokreativitu, kde můžete sledovat novinky i zásadní informace z oblasti kultury a pam. péče v KHK.

duben 2020