top of page

stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

stručný průvodce

po strategii

rozvoje kultury, kulturního dědictví

a kulturních a kreativních odvětví 

pro Královéhradecký kraj

2022–2030

harmonogram

LEDEN – ÚNOR

2020

– příprava zadání analýzy 

– realizace ekonomické analýzy 

– příprava dotazníkových šetření

BŘEZEN
2020

– realizace dotazníkových šetření a strukturovaných rozhovorů 

– realizace analýzy kulturních a kreativních odvětví

DUBEN – KVĚTEN
2020

– příprava závěrečné analytické zprávy

– prezentace a diskuse nad závěry analýzy
s kulturní veřejností 

– oslovení aktérů k účasti na pracovních skupinách

ČERVEN
2020

– prezentace závěrů analýzy zastupitelstvu Královehradeckého kraje

– příprava způsobu řízení realizace strategie

– příprava vize, cílů
a opatření v pracovních skupinách

PROSINEC – LEDEN

2020 – 2021

– prezentace textu strategie nově zvolené politické reprezentaci Královehradeckého kraje

–  zpětná vazba
k připravené strategii nově zvolenou reprezentaci Královehradeckého kraje

–   příprava způsobu řízení realizace strategie

– příprava vize, cílů
a opatření v pracovních skupinách

– příprava akčního plánu

ŘÍJEN – LISTOPAD
2020

– finalizace textu analytické části strategie

– příprava a zadání marketingového zpracování strategie

– oslovení aktérů k účasti na pracovních skupinách 

– online pracovní skupiny aktérů na téma zpracování návrhové části strategie

ČERVENEC – ZÁŘÍ
2020

– setkání se zástupci ministerstev a národních institucí nad závěry analytické části

– finalizace a aktualizace finanční analýzy
a kartogramů

– představení závěrů analytické části zastupitelům KHK
a členům kulturního výboru  

ÚNOR– ČERVEN
2021

–  finalizace akčního plánu

– prezentace akčního plánu kulturní veřejnosti a politické reprezentaci, diskuse a zpětná vazba

– schválení strategie
a akčního plánu zastupitelstvem kraje

ČERVEN
2021

–  finalizace akčního plánu

– prezentace akčního plánu kulturní veřejnosti a politické reprezentaci, diskuse a zpětná vazba

– schválení strategie
a akčního plánu zastupitelstvem kraje

ČERVEN – LISTOPAD

2021 – 2022

–  příprava a tisk marketingové verze Strategie

2022 - 2030

– naplňování strategie

bottom of page