stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

harmonogram

LEDEN – ÚNOR

2020

– příprava zadání analýzy 

– realizace ekonomické analýzy 

– příprava dotazníkových šetření

BŘEZEN
2020

– realizace dotazníkových šetření a strukturovaných rozhovorů 

– realizace analýzy kulturních a kreativních odvětví

DUBEN – KVĚTEN
2020

– příprava závěrečné analytické zprávy

– prezentace a diskuse nad závěry analýzy s kulturní veřejností 

– oslovení aktérů k účasti na pracovních skupinách

ČERVEN
2020

– prezentace závěrů analýzy zastupitelstvu Královehradeckého kraje

– příprava způsobu řízení realizace strategie

– příprava vize, cílů a opatření v pracovních skupinách

KVĚTEN – ČERVEN
2021

– prezentace akčního plánu kulturní veřejnosti a politické reprezentaci, diskuse a zpětná vazba

– schválení strategie a akčního plánu zastupitelstvem kraje

LEDEN – DUBEN

2021

– oslovení aktérů k účasti na pracovních skupinách

– příprava akčního plánu

–finalizace textu akčního plánu

ŘÍJEN – PROSINEC
2020

– finalizace textu strategie

– prezentace textu strategie nově zvolené politické reprezentaci Královehradeckého kraje

– zpětná vazba k připravené strategii nově zvolenou reprezentaci Královehradeckého kraje

ČERVENEC – ZÁŘÍ
2020

– příprava způsobu řízení realizace strategie

– příprava vize, cílů a opatření v pracovních skupinách