stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

jak se zapojit?

Do procesu tvorby analytické i návrhové části budou postupně zapojeni aktéři z oblasti kultury i kulturního dědictví v kraji. Proces je otevřený všem, kdo se o kulturu a kulturní dědictví v Královehradeckém kraji zajímají.

Široká kulturní veřejnost se může účastnit přípravy analytické části může zapojit zejména skrze dotazníkové šetření pro aktéry a pro obce (březen 2020) a účastí na konzultační platformě (květen 2020)

 

V průběhu jara 2020 budou také probíhat strukturované rozhovory se zástupci obcí s rozšířenou působností a s klíčovými aktéry z oblasti kultury a kulturního dědictví v regionu. 

 

Do tvorby návrhu strategie - návrhu vize, strategických cílů a opatření se aktéři z oblasti kultury i kulturního dědictví mohou zapojit účastí v tematických pracovních skupinách, které se budou setkávat v červenci až říjnu 2020. 

 

Do tvorby návrhu akčního plánu a promýšlení konkrétních projektů se aktéři z oblasti kultury i kulturního dědictví mohou zapojit účastí v tematických pracovních skupinách, které se budou setkávat v lednu až březnu 2021.

 

Výzvy k zapojení budou zveřejňovány na webových stránkách projektu v sekci aktuality a na naší Facebookové stránce

MŮŽETE NÁM I PŘÍMO NAPSAT

NEBO NÁS SLEDOVAT NA FACEBOOKU