top of page

stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

průvodce po strategii
 

rozvoje kultury, kulturního dědictví

a kulturních a kreativních odvětví 

pro Královéhradecký kraj

2022–2030

o projektu

proč?

je tvorba
strategie důležitá

Kultura přináší inspiraci, budí emoce, obohacuje naše nazírání na svět, vytváří prostor pro setkání s druhými. Kulturní nabídka ovlivňuje kvalitu našeho života v místech, kde bydlíme a pracujeme, okolo kulturních událostí vzniká lokální sounáležitost.

 

Kultura je zdrojem kreativity a právě kreativní nápady a řešení jsou základem ekonomiky s vyšší přidanou hodnotou. 

Královéhradecký kraj považuje kulturu za jeden z klíčových nástrojů rozvoje regionu. Aby bylo možné kulturu dobře využít, je třeba důkladně zmapovat potřeby a kulturní potenciál v regionu a podpořit chuť ke spolupráci mezi aktéry. A právě to byl důvod, proč vznikla Strategie kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje a proč vznikla ve spolupráci s širokým spektrem hráčů, kteří zde působí. 

k čemu?

projekt slouží

Strategický dokument byl připravován pro roky 2022-2030. Nově specifikuje roli kraje
v podpoře rozvoje kultury a kulturního dědictví, nabízí obsahový rámec pro jejich rozvoj v celém regionu a vytváří platformu pro spolupráci. 

 

Bude mapovat potřeby desítek obcí a stovek aktérů, vytvoří přehled o potenciálu kultury a kulturního dědictví v Královéhradeckém kraji, zlepší povědomí o tom, jak zapojit a podpořit aktéry, instituce i obce.

 

Dobrá znalost prostředí i vytvořené vazby pomohou naplánovat a realizovat významné strategické projekty, které přesahují jedno volební období.

 

Díky získaným znalostem a zpětné vazbě aktérů bude možné zpřesnit nasměrování stávajících nástrojů podpory kultury, které poskytuje Královéhradecký kraj, a připravit nové.

 

Zapojení širokého spektra aktérů do procesu plánování přispěje k vytvoření přirozených platforem pro komunikaci a další spolupráci mezi aktéry kultury napříč celým krajem.

kdo?

strategii
připravuje

Strategii připravil Odbor kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje ve spolupráci s odborníky napříč dalšími odbory krajského úřadu a s Centrem investic, rozvoje a inovací. S koordinací procesu a zpracováním jednotlivých materiálů pomáhají konzultanti ze společnosti ONplan lab.

bottom of page