stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

proč?

je tvorba
strategie důležitá

k čemu?

projekt slouží

kdo?

strategii
připravuje