top of page

stručný průvodce

po strategii

rozvoje kultury, kulturního dědictví

a kulturních a kreativních odvětví 

pro Královéhradecký kraj

2022–2030

Analytická část

V analytické části naleznete zmapované informace a data o  současném stavu kultury, kulturního dědictví
a KKO v Královéhradeckém kraji. Prostřednictvím zevrubně provedené analýzy můžeme identifikovat,
jaký konkrétní plán je potřeba v našem kraji sestavit, jaké cíle jsou reálné a proveditelné a také si posvítit
na problémy, které je potřeba řešit v daném časovém horizontu.

Tuto část zpracovával Odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s externisty a dodavatelem strategie ONPlan Lab v letech 2019–2021. Na zpracování podkladů se podíleli experti krajského úřadu z Odboru analýz,Oddělení krajských dotací odboru regionálního rozvoje, Oddělení informatiky Odboru kanceláře ředitele, Oddělení územního plánování Odboru územního plánování a stavebního řádu a experti Centra investic, rozvoje a inovací, regionální rozvojové agentury Královéhradeckého kraje.

1

2

3

4

5

6

7

8a

8b

9

10

Analyticka cat

Návrhová část

Návrhová část odpovídá na skutečnosti zmapované v části Analytické a proměňuje výsledky v návrhy. Tuto část uvozuje tzv. VIZE, tedy stav, který by měl být výsledný na konci zvoleného časového období (v našem případě v roce 2030).

 

Strategické cíle tuto vizi rozvoje dále zpřesňují. Opatření a konkrétní aktivity pak jsou formulovány tak, aby vedly k naplnění těchto cílů. 

 

Tuto část zpracovával odbor kultury a památkové péče ve spolupráci s externisty, dodavatelem strategie ONPlan Lab, zapojenými kulturními aktéry a zástupci obcí i krajského úřadu v roce 2021. 

Návrhová
bottom of page