stručný průvodce

po strategii

kultury a památkové péče 

Královéhradecký kraj

2021–2027

výstupy

1.

Analýza kulturního prostředí Královéhradeckého kraje

Prvním výstupem, který bychom vám rádi představili, je Analýza kulturního prostředí Královéhradeckého kraje. Ta je zde vložena zatím v nefinální podobě. Do té bychom chtěli zahrnout vaši zpětnou vazbu (viz níže).

 

Pracovali jsme na ni společně s mnoha partnery a experty přes půl roku. Sbírali jsme zkušenosti, informace o aktuálním dění u vás v obci, vyhodnocovali vámi vyplněné dotazníky a dávali je dohromady s tvrdými daty, které vypracovával tým CIRI.

 

Děkujeme všem, co se do této části zapojili, zde je výsledek.
Nyní zapracováváme ještě podněty, které jste nám měli možnost prostřednictvím formuláře zaslat. Finální podoba tedy bude ještě zpracována.

celý dokument  – pracovní verze

  • ke stažení

  • k prohlédnutí