top of page

ostatní
granty a dotace

aktuální

Nadace Open Societ Fund (OSF)

Výva: Stronger Roots

Program Stronger Roots je zacílen na podporu neziskovek zejména v oblasti občanské společnosti. V rámci 2 podprogramů lze žádat o 10 000 až 30 000 Eur na budování vlastní komunity příznivců (dobrovolníků, dárců, podporovatelů, klubu přátel apod.), nebo na transverzální spolupráci sítí (networking a společné navázání spolupráce s veřejnou správou). Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole podávají organizace pouze stručný koncept projektu. Nejlepší koncepty jsou vyzváni k podání žádosti v rámci 2. kola. Koncepty i žádosti se podávají on-line. Uzávěrka pro podání konceptů do obou pilířů je 25. května 2023.​

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Město Hradec Králové vypisuje programy podpory kultury v oblasti mikroprojektů, na kulturní akce a na činnost kulturních organizací.

  • Mikroprojekty 2023

Nový program je zaměřený na mladé uchazeče a komunitní rozvoj. Žádosti je možné podávat průběžně do 10. 12. 2023 (nebo do vyčerpání prostředků). Podporovány jsou nové projekty kulturních a společenských akcí, on-line přenosy
a záznamy kulturních akcí v HK, audiovizuální díla apod., vše s důrazem na vazbu k Hradci Králové. Realizace projektů
je možná od 1.1.2023 do 31.12.2023, alokace programu 200.000 Kč, max. výše dotace 10.000 Kč.

Oproti jiným dotacím se tento vyznačuje pružností, rychlostí schvalovacího procesu a zjednodušením vyúčtování. 

ukončené výzvy

Kulturní akce 2023 - II. Kolo (Město Hradec Králové)

V rámci programu je možné žádat o dotaci na pořádání kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnost
v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové a realizovaných v roce 2023. Předpokládaná alokace programu (I.+II. Kolo) byla 1.950.000 Kč. 

Činnost kulturních organizací 2023 (Město Hradec Králové)

Program podporuje subjekty zabývající se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit, zejména akcí, kde účinkují děti a mládež. Alokace pro rok 2023 činila 1.470.000 Kč.  

bottom of page