top of page

ostatní
granty a dotace

aktuální

Podpora regionů v r. 2024 (Nadace ČEZ)

Grantové řízení je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných aktivit, které se věnují nejrůznějším oblastem včetně kultury.

Uzávěrka žádostí: průběžně do 31. 12. 2024

Realizace projektů: do 365 dnů od data podání žádostí

Maximální výše dotace: není stanoveno

Oprávněný žadatel: právnické osoby se sídlem v ČR, které splňují podmínky výzvy

MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

Město Hradec Králové vypisuje programy podpory kultury v oblasti mikroprojektů, na kulturní akce a na činnost kulturních organizací.

  • Mikroprojekty 2024

Program je zaměřený na mladé uchazeče a komunitní rozvoj. Podporovány jsou nové projekty kulturních a společenských akcí, on-line přenosy a záznamy kulturních akcí v HK, audiovizuální díla apod., vše s důrazem na vazbu k Hradci Králové.
 

Příjem žádostí: 01. 01. 2024 - 11. 12. 2024

Realizace projektů: 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024

Maximální procento dotace: 100%

Maximální výše dotace: 10 000 Kč / Maximální výše projektu: 50 000 Kč

Alokace výzvy: 200 000 Kč

oprávněný žadatel: fyzická osoba, NNO

ukončené výzvy

Kulturní akce 2023 - II. Kolo (Město Hradec Králové)

V rámci programu je možné žádat o dotaci na pořádání kulturních a společenských akcí, ediční a publikační činnost
v oblasti kultury mající obsahovou vazbu k Hradci Králové a realizovaných v roce 2023. Předpokládaná alokace programu (I.+II. Kolo) byla 1.950.000 Kč. 

Činnost kulturních organizací 2023 (Město Hradec Králové)

Program podporuje subjekty zabývající se organizací soustavných a dlouhodobých kulturních a společenských aktivit, zejména akcí, kde účinkují děti a mládež. Alokace pro rok 2023 činila 1.470.000 Kč.  

Mikroprojekty 2023

Nový program zaměřený na mladé uchazeče a komunitní rozvoj. Podporoványbyly nové projekty kulturních a společenských akcí, on-line přenosy a záznamy kulturních akcí v HK, audiovizuální díla apod., vše s důrazem na vazbu k Hradci Králové. Realizace projektů byla možná od 1.1.2023 do 31.12.2023, alokace programu 200.000 Kč, max. výše dotace 10.000 Kč.

Oproti jiným dotacím se tento vyznačuje pružností, rychlostí schvalovacího procesu a zjednodušením vyúčtování. 

Nadace Open Societ Fund (OSF)

Výva: Stronger Roots

Program Stronger Roots je zacílen na podporu neziskovek zejména v oblasti občanské společnosti. V rámci 2 podprogramů bylo možné žádat o 10 000 až 30 000 Eur na budování vlastní komunity příznivců (dobrovolníků, dárců, podporovatelů, klubu přátel apod.), nebo na transverzální spolupráci sítí (networking a společné navázání spolupráce s veřejnou správou). Výběrové řízení bylo dvoukolové, v prvním kole podávali organizace pouze stručný koncept projektu. Nejlepší koncepty byly vyzvány k podání žádosti v rámci 2. kola. Koncepty i žádosti se podávaly on-line. Uzávěrka pro podání konceptů do obou pilířů byla 25. května 2023.​

bottom of page