top of page

Co všechno potřebujete vědět o Národním plánu obnovy

V důsledku pandemie COVID-19 prochází česká ekonomika krizí, také z toho důvodu vláda ČR připravila Národní plán obnovy (NPO), pomocí kterého hodlá realizovat soubor reforem a investic využitím prostředků v rámci evropského Nástroje pro oživení odolnosti (Recovery and Resilence Facility). Finanční prostředky budou směřovat mj. do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, vzdělání, sociálních služeb, vědy, zdravotní prevence či kultury. NPO má pomoc s nastartováním a modernizací tuzemské ekonomiky. 

Jednotlivé složky, včetně finančního faktoru, jsou navrženy tak, aby pomohly vyvést českou ekonomiku z krize. Plán rovněž reflektuje požadavek evropské legislativy, aby minimálně 37 % zdrojů šlo na zelenou a 20 % na digitální transformaci. Národní plán obnovy ČR počítá dokonce s 41,6 % výdajů na tzv. klimatickou tranzici a 22,1 % na digitalizaci. Předpokládaná celková výše investic zahrnutých do Národního plánu obnovy je přibližně 191 mld. Kč


NPO je rozdělen do 6 pilířů. Ve 4. pilíři, konkrétně 4.5, se nachází kultura (rozvoj kulturního a kreativního sektoru) – celková reforma přístupu ke kulturnímu a kreativnímu sektoru (KKS) v České republice. Komponenta reaguje na krizi způsobenou pandemií COVID-19 a je založena na novém strategickém rámci Ministerstva kultury, který se soustředí na širší roli kultury, zvyšuje odolnost KKS a rozvíjí kulturní a kreativní odvětví (KKO). Společný efekt reforem a investic tak umožní využít KKS pro ekonomickou i společenskou obnovu České republiky. Alokace na podporu kultury z celkového plánu bez DPH je 7 390 mil. Kč

Návrhová

Reformy

• Obnova kulturního a kreativního sektoru – status umělce
a umělkyně

• Transformace Státního fondu kinematografie na Fond Audiovize

• Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru

Investice

• Digitalizace kulturního a kreativního sektoru

• Modernizace kulturních institucí

• Kreativní vouchery

• Podpora výzkumu a vývoje v oblasti sociálních
a humanitních věd

A proč podporovat kulturní sektor?

Kulturní a kreativní odvětví (KKO) generují dle Evropské komise 5,3 % HDP.

Zaměstnávají 12 milionů lidí.


Jde o 3. největší sektor zaměstnanosti a 1. pro občany do 29 let.


95 % subjektů tvoří mikropodniky.


Podíl OSVČ v kulturním sektoru je dle Eurostatu více jak 30 %.


KKO patří k nejvíce zasaženým současnou krizí.


Každý měsíc tvrdých opatření přichází české subjekty až o miliardu korun

Kreativita je mezi nejžádanějšími dovednostmi na trhu práce. V roce 2022 bude na 3. místě.

A je toho mnohem víc, podívejte se na stránku kreativnicesko.cz.

Detailní popis Rozvoje kulturního a kreativního sektoru:

Aktuální výzvy z Národního plánu obnovy:

Napadl vás v průběhu čtení dotaz? Nebo chcete něco doplnit?

Napište na npo@mkcr.cz nebo na kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz.

bottom of page