top of page

V oboru kultury a památkové péče se dotace udělují v následujících oborech

  • Podpora kulturních aktivit

  • Obnova historických varhan

  • Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví

  • Podpora činnosti muzeí a galerií

  • Rezidence v oblasti kultury

  • Podpora mobility v kultuře

  • Obnova památkového fondu

  • Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK

  • Za kulturou v Královéhradeckém kraji

  • Podpora aktivit spojených s kandidaturou Broumova na Evropské hlavní město kultury 2028

bottom of page