top of page

V oboru kultury a památkové péče se dotace udělují v následujících oborech

 • Podpora kulturních aktivit

 • Obnova historických varhan

 • Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví

 • Podpora činnosti muzeí a galerií

 • Rezidence v oblasti kultury

 • Podpora mobility v kultuře

 • Obnova památkového fondu

 • Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK

 • Za kulturou v Královéhradeckém kraji

 • Program na podporu audiovizuální tvorby v KHK

 • Podpora dokončení realizace aktivit spojených s přihláškou Broumova na EHMK 2028

bottom of page