top of page

#pootevřeno

 

 

kultura a její život

v Královéhradeckém kraji

(nejen v době koronaviru)

V období, kdy se světem prohnala pandemie koronaviru, byly nuceny zavřít své dveře i kulturní instituce. Pojaly to ale povětšinou kreativně, svěže a aktivně. Vytvořili jsme proto projekt POOTEVŘENO, kdy pod hashtagem #pootevřeno sdílely instituce svůj obsah na sociálních sítích. Vytvořila se tak kolekce skvělého on-line obsahu, který jsme pro vás zde zaarchivovali. 

muzea & galerie

muzea a galerie

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

    Muzeum východních Čech připravilo pro návštěvníky několik atraktivních možností, jak nahlédnout za zavřené dveře.

Na webu muzea vznikla sekce Výstavy on-line, která obsahuje (či obsahovat v nejbližší době bude) jak online prohlídky, tak i přednášky a produkty pro školy. 

    První zpřístupněnou online výstavou je 360st. interaktivní prohlídka výstavy Okolo Hradce s doprovodnou fotogalerií a multimédii. Návštěvník může procházet výstavou, prohlížet si exponáty, dozví se informace a jsou pro něho připravené i nějaké ty úkoly. Do konce dubna bude podobným způsobem zpřístupněná i výstava východočeské gotiky Uprostřed Koruny české, která aktuálně zabírá čtyři velké výstavní sály muzea. 

Na webu muzea návštěvníci také najdou multimediální výstavu Přírodověda v roušce, která představuje jarní přírodu bez karantény. Z přírodovědné oblasti bude i fotovýstava s jarní tématikou pampelišek, která by na stránky muzea měla přibýt v druhé půlce dubna. 

    Na webu muzea se budou prezentovat nejenom výstavy, které měl návštěvník možnost vidět naživo, ale svou roušku poodhalí i výstava, která vzniká pro budoucí – a doufejme brzký – návrat k fyzickým návštěvám muzea. Takovou částečně zpřístupněnou výstavou bude výstava školních obrazů. I ta bude nasnímána do podoby 360st. prohlídky, ale pouze částečně, aby motivovala návštěvníka po otevření muzea přijít osobně.

Na webu i FB je umístěno AV čtení pohádek z První republiky v podání muzejních pedagogů s interaktivními úkoly. Budou přibývat další. Celkem je připraveno 11 pohádek.

    Výstava o gotice v regionu východních Čech je výborným nástrojem, jak přiblížit dobu vrcholného středověku školním dětem a studentům. Ani na tuto svou vzdělávací roli hradecké muzeum nerezignovalo a pro žáky natáčí 8 krátkých videí s tématikou středověku ve výstavě Uprostřed Koruny české. Autorkou scénáře je učitelka ZŠ, externí spolupracovnice muzea. Aktéry budou muzejní pedagogové, distribuce bude zajištěna skrz okresního metodika dějepisu. 

 

    Ani široká veřejnost nepřijde zkrátka a má možnost se dozvědět něco nového a zajímavého v online přednáškách na stránkách muzea. Na webu Muzea východních Čech jsou postupně uveřejňovány přednášky z historie cestování v Hradci Králové, další je věnována Jarním houbám na východě Čech, a přibude třeba i téma hradecko-pardubického soupeření a další. 

    Na Facebooku muzea se průběžně objevují populární medailonky o jednotlivých profesích a zaměstnancích muzea. Na webu je možné se inspirovat k velikonočnímu tvoření s dětmi. 

    A něco také pro fanoušky nejstarší historie, archeologie nebo geodabází – na webu muzea je také nově možné projít popularizační geodatabázi věnovanou neolitickým rondelům. Dozvědět se můžete o jejich tajemné historii, využití, prohlédnout si můžete fotografie a mapy, kde všude se takové nálezy vyskytují ve vašem nejbližším okolí. 

Muzeum hry – Regionální muzeum Jičín

     Regionální muzeum a galerie v Jičíně po uzavření expozic nadále pokračovalo ve své běžné činnosti s jediným rozdílem: bez návštěvníků. Bohužel nařízení o uzavření expozic přišlo v den otevření nové výstavy, která představuje severočeskou uměleckou sbírku ve vlastnictví Romana Karpaše. Proto muselo muzeum s ohledem na vnější vlivy částečně změnit dramaturgický plán výstav a výstava by měla být přístupná v plném rozsahu po znovuotevření expozic.

     V rozvojových dokumentech organizace rezonují dvě velká témata – jednak je to novostavba depozitáře v Robousích u Jičína a jednak je to snaha o vybudování nové stálé expozice. Co se týká prvního, můžeme konstatovat, že po letech snažení se právě v těchto dnech objevují už základy nové budovy a v Robousích probíhají čilé stavební práce. U druhého zmíněného došlo v závěru března po třech měsících příprav k odevzdání hotového projektu do tzv. norských grantů, ve kterých se muzeum uchází o finanční dotaci na realizaci nové stálé expozice. 

    Uzavření expozic znamenalo pro jičínské muzeum několik momentů. Především je to zintezivnění práce na inventarizaci, evidenci a inventarizaci sbírkových předmětů. Pracovníkům organizace je v tomto období povolen home-office, jehož předpokladem je odsouhlasení předem daných úkolů, kterým se mají věnovat v domácím prostředí. Dochází tak v současné době k přípravě libreta a scénáře plánovaného komiksu z dějin Jičínska, digitalizaci pohlednic, zpracování regionálních témat (mj. příprava k plánované publikaci o Václavu Čtvrtkovi, výzkum stupenského nářečí či zpracování dotazníkového šetření výzkumu tradic na Jičínsku), či třeba komunikaci s muzei pro připravovanou výstavu Poklady sbírek Královéhradeckého kraje (pro MVČ HK). Za home-office je považováno také šití roušek, které byly předány potřebným.

    Vzhledem k tomu, že ulice Jičína jsou v tuto chvíli díky omezením prázdné, využili jsme současné situace k objednání služeb profesionálního fotografa, který má za úkol zachytit významné architektonické a urbanistické fenomény města a zároveň se má věnovat dokumentaci sociální situace (fronty před obchody, dokumentace nápisů uzavřených provozoven, situace v nemocnici apod.). Vznikne tak konvolut fotografií, které zachycují současnou situaci a v muzeu zůstanou uchovány pro příští generace. 

   O své činnosti muzeum informuje především prostřednictvím Facebooku, kde se do současné doby objevila některá videa z archeologického pracoviště, videovzkaz návštěvníkům, kvízy a hádanky související s výstavou o vajíčkách ad. 

    Souvisle s tím jsme poptali odbor školství MěÚ Jičín s nabídkou on-line programů pro školy, kterým by se měla věnovat edukátorka muzea. V případě zájmu je připravena pomoci školám s on-line výukou formou videokonferencí (především regionální témata spjatá s muzeem). 

Pro některé návštěvníky (především tradiční příznivci muzea staršího věku) bude připraveno také speciální číslo našeho zpravodaje „Hurá, muzeum“, které jim bude osobně přineseno do jejich schránek. 

    Některá pracoviště nebyla vládními nařízeními dotčena a jejich chod zůstal neměnný – jedná se například o konzervátorská pracoviště či o oddělení archeologie, které v tuto chvíli zajišťuje několik velkých archeologických výzkumů a řadu archeologických dohledů.

Muzeum a galerie Orlických Hor v Rychnově nad Kněžnou

   Muzeum a galerie Orlických hor (nejen) v Rychnově nad Kněžnou se s příchodem koronaviru zásadně proměnilo. Z otevřené instituce vítající každého návštěvníka se doslova přes noc stal "kryt" přechovávající sbírky a vědomosti pro lepší časy. Ale i přes to, že jsou dveře muzea uzavřeny a spoustu zaměstnanců pracuje z domova, neznamená to, že pracovní ruch utichl. Právě naopak. Například průvodkyně jsou nyní hlučnější, než kdy dříve za rachotu šicích strojů šijí roušky pro domovy seniorů ale i zdravotníky na Rychnovsku či ve FN Hradec Králové. Vytažené šicí stroje se hodí, protože jakmile opadne akutní potřeba roušek, budou se šít obaly na textilní sbírky, které letos poputují do nového depozitáře. 

     Odborní pracovníci i nadále pokračují ve své práci a připravují se na hlavní výstavní sezónu která tradičně začíná koncem dubna. O kolik se její začátek posune nikdo neví, přesto se muzeum snaží být připraveno. Příprava výstav probíhá v tomto podivném čase úplně nijak než obvykle - každý pracuje z domu a někdy je trochu problém se domlouvat na postupu. Nikdo přesně neví, kdy a kolik sbírkových předmětů pro výstavy nám zapůjčí ostatní muzea či soukromí sběratelé, proto je nutné improvizovat a počítat s variantními řešeními. Ale příprava stále běží a všichni v muzeu jsou přesvědčeni, že jakmile se budou moci návštěvníkům (po)otevřít dveře, výstavy budou připraveny. Do toho se z mnohých pracovníků muzea stávají improvizovaní specialisté na audiovizuální techniku a krizové plánování. Ke své běžné agendě se všichni snaží vymýšlet, jak přispět k řešení situace, nebo jak výsledky své práce, které jsou většinou z podstaty založeny na hmotných památkách přenést do virtuálního prostředí. 

    V muzeu jsou však i tací, kteří si skoro nevšimli, že nějaká mimořádná situace probíhá a pracují v podstatě v obvyklém rytmu. Jsou to především archeologové, kteří jsou virus nevirus zavaleni prací. Kromě běžných archeologických dohledů a drobných výzkumů v těchto dnech začínají práce na archeologickém výzkumu v místech budoucího obchvatu Domašína, což je pro muzeum velká a náročná akce. 

Muzeum Náchodska

Muzeum Náchodska se ihned po uzavření svých prostor pro veřejnost přizpůsobilo situaci a začalo šít roušky. Během tří týdnů vzniklo více než tisíc kusů. Putovaly mimo jiné do domovů důchodců a nemocnic v kraji .

    V současné době probíhá v Muzeu Náchodska za zavřenými dveřmi hned několik aktivit. V plném proudu jsou třeba práce na velké výstavě k třicetileté válce pro léto 2020. Věříme, že ji uskutečníme v plánovaném rozsahu. Ve spolupráci se skupinou "Kreslíme doma. Náchodsko" se nám podařilo vyhlásit výtvarnou soutěž pro veřejnost Vylepši Jiráskův rodný domek, dále jsme zrealizovali soutěžní kvíz týkající se poboček muzea na našem Instagramu, nebo připravujeme online edukační příručky o tzv. osmičkových letech naší historie, jež budou k dispozici na našich webových stránkách

    Podle možnosti probíhá inventarizace, zpracovávání a konzervování sbírkových předmětů a příprava virtuální výstavy muzejní sbírky historických hodin. Zaměstnanci Muzea Náchodska se samozřejmě zabývají i vědeckou činností, jejíž výsledkem budou knižní publikace nebo časopisecké studie. Mají též více času na psaní odborných posudků. 

    Pracuje se na rozšíření expozice v náchodském Broučkově domě o nové exponáty, například k letošnímu výročí Boženy Němcové, a současně také probíhá vnitromuzejní připomínkování koncepce nové stálé expozice Muzea Náchodska (diskuse nad fenomény pohraničního regionu, osobnostmi a událostmi, v další fázi budeme s kurátory vybírat klíčové exponáty pro jednotlivé místnosti). 

    V neposlední řadě probíhá proměna podoby expozic i v dalších pobočkách muzea - klášteře Police nad Metují (nátěry, malování, úprava prohlídkové trasy) a Jiráskově rodném domku v Hronově (památkově citlivá rekonstrukce elektroinstalace a vytápění, nové tradičními postupy vyrobené záclony, ubrusy a další vybavení) - příspěvky o průběhu jsou ke zhlédnutí na muzejním Facebooku nebo Instagramu

Galerie moderního umění
v Hradci Králové

    I když jsou dveře Galerie moderního umění zavřené, hledí náš tým do časů budoucích. Na aktuální situaci reagujeme na sociálních sítích(na Facebooku a Instagramu). Snažíme se udržet pozornost a motivovat návštěvníky pomocí aktivit, které nabízí naše edukační oddělení oddechovou formu výtvarných radovánek pro děti bez věkového omezení.

 

    Zároveň připomínáme pomocí foto reportů stálé expozice i aktuální výstavy, které jsme se rozhodli vzhledem k aktuální situaci prodloužit na neurčito. Co se týče věcí budoucích pracujeme na novém průvodci po galerii, který vzešel z přání našich návštěvníků a jež by měl zohlednit hlavně historii budovy. Odborné oddělení dokončuje práce na nové akviziční strategii a tedy i přípravě podkladů pro Akviziční fond MKČR.

 

    Edukace pilně pracuje na publikaci, pro nejmenší návštěvníky. Ta by měla vyjít pod hlavičkou GMU do konce letošního roku. Vzhledem k nejistému termínu znovu otevření žádnou velkou akci k této události neplánujeme. Zároveň vše nasvědčuje tomu, že se pravidla budou uvolňovat postupně, proto i GMU bude otevírat naše dveře pozvolna a s ohledem na aktuální nařízení uvedeme nejprve do provozu chod instituce jako celku. Čerstvě otevřené výstavy v na konci února budou prodlouženy do konce letních dnů. A až od podzimu se opět vydáme cestou pořádání vernisáží/doprovodných akcí, pro větší počet návštěvníků. 

Galerie výtvarného umění

v Náchodě

    Komunikace Galerie s publikem probíhá neustále pomocí sociálních sítí – Facebook, Instagram a Youtube.

 

    Na Facebooku průběžně v Náchodě přidávají příspěvky se souhrnným názvem Návraty. Pomocí prezentace, vytvořené z 5–10 fotografií a krátkého textu, představují výstavy, které proběhly v minulých letech. V nabídce jsou také výtvarné dílny nejenom pro děti. 

    Na Instagramu průběžně zveřejňují fotografie galerijního sbírkového fondu. Komunikace s publikem probíhá i pomocí jednodenních příběhů, kde se ve fotografické podobě vrací k vernisážím, které se v minulých letech v Galerii výtvarného umění konaly.

    Náš Youtube kanál v této době v Náchodě využívají jako veřejný archív. Jeho pomocí zde zveřejňují záznamy z vernisáží natočených v uplynulých letech.

  

    Stávající dvě výstavy, které jsou v galerii nainstalované, budou prodlouženy do června, aby návštěvník měl šanci prohlédnout si je po ukončení nouzového stavu osobně. Výstavy jsou ale také digitalizovány a zveřejněny na sociálních sítích.  

Galerie loutek Jiřího Nachlingera v Kuksu

    V současné době byla ukončena rekonstrukce Comoedien-Hausu, tedy sporckovského divadla v Kuksu, aby splňovala podmínky pro provoz Galerie loutek Jiřího Nachlingera. Prostor lze jednoduše upravit na divadelní sál s kapacitou 100 míst nebo na tvůrčí prostor pro umělce různých oborů. Původně plánovaný termín slavnostního otevření Galerie a její expozice Braunova socha loutkou nám překazila pandemie. Proto otevíráme bez větší parády 29. května. Doté doby bude probíhat úklid a instalace loutek.

 

    Během léta bude Galerie otevřena veřejnosti za podmínek určených vládním opatřením. Slavnostní otevření Galerie proběhne při zahájení multižánrového festivalu THEATRUM KUKS ve středu 19. 8. 2020. Těšíme se na návštěvníky!

divadla & filharmonie

divadla filharmonie

Divadlo Drak v Hradci Králové

    V březnu pustilo Divadlo Drak projekt „Drak na doma“, jehož cílem je zpříjemnit rodinám s dětmi volný čas, který musí místo návštěvy divadla nyní trávit doma.

   Postupně diváci mají možnost zhlédnout většinu současného i staršího repertoáru Draku.Odkazy na on-line záznamy inscenací jsou zveřejňovány na youtube kanálu divadla, na webových stránkách Facebooku vždy s časovým omezením na 24 hodin. Ke všem inscenacím připravilo lektorské oddělení pracovní listy, které navazují na zhlédnutí inscenace a využívají je nejen rodiny s dětmi, ale také učitelé v rámci výuky.

   Nejbližší představení on-line

16.4. – Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček: Princezna Turandot

24.4. – Jiří Vyšohlíd a kol.: Černošská pohádka

   Lektorské oddělení spolu se scénografkou Terezou Vašíčkovou připravuje pro rodiny s dětmi i školy také tzv. Domácí ateliéry, jednoduché návody na divadelně-výtvarné dílny na doma.

   Díky členům uměleckého souboru a některým dalším zaměstnancům divadla nepřišli diváci Draku ani o oblíbený projekt Dračtení. Společně pro ně připravili video četbu na pokračování z knihy ceněné české autorky Petry Soukupové Kdo zabil Snížka.

Jednotlivé programy projektu „Drak na doma“ jsou postupně zveřejňovány na webových stránkách www.draktheatre.cz a sociálních sítích divadla. Projekt poběží po celou dobu uzavření školních zařízení.

Klicperovo Divadlo v Hradci Králové

    Klicperovo divadlo vysílá od 23.3. pravidelné živě streamované pořady Podkroví Live. Vysílání můžete sledovat na jejich Facebooku nebo je pak záznam ke zhlédnutí na jejich webových stránkách.  S ohledem na autorská práva jsme se rozhodli nestreamovat záznamy starších inscenací, nýbrž vytvářet pořady nové, postavené na základech Kabaretů Beseda, programů k Noci divadel, či Klicperova Kapra, které jsou divácky velmi oblíbené. Názvem i prostorem pak pořady navazují i na oblíbená Povídání v Podkroví. Formát je postaven jako variabilní, proto každý díl může být zcela jiný, od povídání historek, přes hrané scénky, rozhovory, nebo vysílané koncerty. Velkou devizou je možnost interakce s diváky prostřednictvím komentářů či skypových hovorů.

 

    V následujících týdnech budou natočeny i dva speciální díly - virtuální prohlídky divadelních katakomb a půd. V průběhu prvních čtrnácti dní jsou pořady vysílány každý pracovní den ve večerních hodinách prostřednictvím Facebooku. Záznamy jsou ukládány na portál YouTube a v současné době testujeme i vysílání na Instagramu. Do budoucna plánujeme vysílání minimálně 2x - 3x týdně. Jinak každý den informujeme prostřednictvím sociálních sítí své příznivce o dění v divadle.

  

Filharmonie Hradec Králové

Rozhodli jsme se, žeprádzný sál našim návštěvníkům vynahradíme a budeme se potkávat online. Připravili jsme pro vás 4 krátké varhanní koncerty, pro potěšení v nedělních podvečerech. Zahajovací koncert proběhne 12.4. na velikonoční neděli. Druhý den 13.4., jako dárek k Velikonocům, proběhne hned druhý koncert. Další dva koncerty budou zpřístupněny dne 19.4. a 26.4, vždy v neděli od 17:00 odpoledne.

Těmito koncerty navazujeme na naši stříbrnou abonentní řadu, která je řadou varhanní. Doufáme, že vám zpříjemníme den a díky našim skvělým varhaníkům potěšíme na duši.

Všechny koncerty budou zpřístupněny na našem
youtube kanálu nebo můžete sledovat veškeré aktuální dění na našem Facebookovém profilu. Stačí tedy pouze jeden "klik" a už se s námi vrátíte k nám do budovy filharmonie. 

kina

kina

Bio Central Hradec Králové

Máme zavřeno. Ale otevřeli jsme online. V současné situaci funguje projekt Moje kino Live. Na stránce našeho kina si vyberte představení. Vstupenku si koupíte stejně, jako kdybyste kupovali lístek do kina. 30 minut před začátkem vysílání filmu vám pošleme odkaz na stream. (Předprodej vstupenek končí v den projekce v 20:20)

Retro kino Nová Paka

Kino v současné situaci nepromítá. Aktuality a plány do budoucna zveřejnňují na svém Facebooku.

další kulturní místa 

Broumovský klášter

Broumovský klášter je až do odvolání pro veřejnost uzavřen. Na jejich Facebooku můžete sledovat aktuality i aktivity, které KB produkuje za časů koronaviru. V březnu vydali nový Klášterní Bulletin a na prostřednictvím jejich stránek se můžete dozvědět, na jaké programy se v rámci jejiich projektů můžeme těšit v létě. 

další místa

Centrum uměleckých aktivit

    V Centru uměleckých aktivit doufají, že se povede zrealizovat červnové Dny otevřených ateliérů, které jsou venku a nemasového charakteru. Zůstávají tedy v kontaktu s lokálními tvůrci a výtvarníky a akci připravují. 

    Zrušené kurzy se v centru snaží nahradit premiérovým uvedením minikurzů sebevědomé prezentace (10 dílů každý týden jeden) a Kurz video tvorby – od úplných začátků, díly po cca týdnu až 14 dnech, jejichž nasazení celá situace uspíšila. Také zaznamenali předčasně ukončenou výstavu fotografií v Galerii U Přívozu. Video prohlídka bude zveřejněná během několik dní.

    Divákům je k dispozici kanál Vortex, kde jsou zdarma ke zhlédnutí tzv. nezávislé filmy, na našem Youtube postupně zveřejňujeme (kde autorská práva povolí) záznamy z přehlídek a podobně. 

    Online kurzy i nejrůznější zajímavé tipy pro vaši tvorbu i online kulturní program soustřeďuje Centrum uměleckých aktivit na jednom místě na svém webu, který určitě stojí za to sledovat. 

    A trocha umění i naživo - v pop-up galerii Galerie za Galerií mohou kolemjdoucí nahlédnout na výtvarná díla, vše je viditelné z Tomkovy ulice. Na duben je připravená výstava velkoformátových fotografií. 

UFFO Trutnov

   I UFFO Trutnov muselo v rámci opatření několik svých programů zrušit či přesunout. Jedním z pozitivních důsledků však může být to, že byla prodloužena výstava Pauliny Skavove Par force, kterou si celou můžete projít na jejich Facebookovém profilu. Tam také naleznete video rozhovor ředitele Libora Kasíka s principálem La Putyky Rosťou Novákem.

Valdštejnská lodžie v Jičíně

    Během karantény způsobené koronavirem, kdy je Valdštejnská lodžie pro veřejnost uzavřená, jsme se rozhodli s našimi diváky a návštěvníky virtuálně propojit skrze nevšední prohlídky. Vznikl tak projekt s názvem Valdštejnské epidemium, které můžete celé sledovat jak na našem Youtube kanále, tak na našem Facebooku. V sérii krátkých videí se představují jednotlivé části života Albrechta z Valdštejna či historie samotné Valdštejnské lodžie. 


    Každý díl je zasazen do jiného prostoru historické stavby a na pozadí různých scénicko-surrealistických obrazů jsou vyprávěny historické reálie, zajímavosti, ale i legendy o slavné osobnosti. K tomu jsou využívané originální herní prvky pro děti, naučná výstava či scénografie z představení Valdštejnského imaginária, která v památce realizuje řadu scénických projektů.


    V době uzavření památky tak ožívá interaktivní expozice a diváci tak mohou lépe pochopit její propojení s historickými souvislostmi. 
V prvních dílech, které jsou ke zhlédnutí na youtubovém kanálu Valdštejnské lodžie, tajemný průvodce prochází s diváky Čestným dvorem, lektorskou místností, velkolepou terasou či dříve honosným sálem Oktogonem. Těšit se můžete na další díly, kde se představí tajemná místa a zákoutí barokního letohrádku.

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

    Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové se svými uživateli komunikuje prostřednictvím webu i Facebooku. V pracovní době mají stálou službu  na telefonu  a na e-mailu.  V nejnutnějších případech   zašlou vypůjčené knihy  a kopie poštou. Vypracovali pro své čtenáře i další veřejnost nabídka tipů ke studiu, četbě i poslechu z pohodlí domova (průběžně aktualizovaná – najde zde). Knihovna nabízí nejenom studentům vypracování rešerší (více zde).

    V exteriéru knihovny probíhá výstava FOMEI AMBASSADORS, která je sdílena na Facebooku a na Instagramu knihovny. Je samozřejmě možné ji navštívit i osobně. (11 panelů velkoformátových fotografií). Většina původně plánovaných akcí bude mít náhradní termíny – akce, na které jsou již prodány vstupenky, se přesunou na podzim, přičemž zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Ostatní akce se přesouvají na jaro 2021. 

    V pátek 27. 3. od 19:00 hod. byl přes Facebook živě natáčen rozhovor se zakladateli čokoládovny Jordi's. (JORDI´S LIVE: Čokoládové povídání). Do rozhovoru se mohli sledující aktivně zapojit kladením dotazů. Natáčení proběhlo v rámci Královského podcastu, který je součástí  naší regionální kampaně Regionální osobnosti a jeho účelem byla podpora OSVČ. 

    Nebojte se, že byste přišli o oblíbenou výstavu Czech Press Photo – je pro domlouván letní termín. 

    A v plném pracovním nasazení zůstávají i pracovníci, kteří udržují pravidelný kontakt s knihovnami v regionu, zpracovávají statistické výkazy, rozesílají informace, odpovídají na vaše dotazy. 

    Po pominutí nouzového stavu bude knihovna i nadále bezpečným, otevřeným prostorem pro všechny bez rozdílu, s bezplatným přístupem k internetu, k databázím atd. V knihovně bude i nadále poskytována bezplatná pomoc s vyhledáním potřebných informací. A velká změna oproti předchozím letům čeká na návštěvníky přes léto – pro očekávaný zvýšený  zájem o knihovnické služby přes prázdniny nebude SVK HK zkracovat otevírací dobu knihovny (nebude mít tzv. prázdninový provoz).

Hvězdárna a planetárium Hradec Králové

    Hvězdárna umisťuje na své webové stránky krátké aktuální informace o úkazech na obloze, především o těch, které jsou pozorovatelné pouhým okem, bez potřeby specifického technického vybavení a nevyžadující delšího cestování. Se širší veřejností komunikují prostřednictvím sociálních sítí, zejména FB. Je zajištěna odborná informační, metodická a poradenská činnost. 

    Veřejnost také hojně při povolených vycházkách do přírody využívá naučně stezky. Pracovníci hvězdárny proto zařadili na svůj program nejenom údržbu těchto stezek, ale také údržbu a servisní práce na složitém systému technologického vybavení v digitálním planetáriu, aby byli připravení na své návštěvníky, až to situace opět umožní. 

Hvězdárna Úpice

    I když je Hvězdárna v Úpici po dobu krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID19 uzavřena, funguje i nadále, byť v jiném režimu. Přestože není možno realizovat nejatraktivnější část návštěvy hvězdárny, což je vlastní pozorování noční i denní oblohy, nejsou virtuální návštěvníci ochuzeni úplně o vše. Své aktivity jsme přesunuli na webovské stránky hvězdárny, kam jsou téměř každodenně umisťovány články jak o úkazech na obloze, tak o činnosti hvězdárny. Paradoxně mohou návštěvníci webu získat i informace či pohledy do míst, které není možno z technických důvodů při prohlídce hvězdárny navštívit.

    Druhým mediálním kanálem je náš Facebookový profil, kam umisťujeme kratší a rychlejší informace a snímky.

    I během této doby fungují klasická astronomická měření na hvězdárně realizovaná. Počasí, seismická a radiová měření naleznou návštěvníci na titulní stránce webu hvězdárny, optická pozorování Slunce je možno nalézt v archivu dat, aktuální pohled též na hlavní stránce.

    Realizujeme několik virtuálních astronomických kroužků, z toho jeden je určen i dětem, které nejsou řádnými členy. Je možno se přihlásit na emailu virtualnikrouzek@seznam.cz, případně je možno informace sledovat i na webu hvězdárny, kam opět přímo na titulní straně umisťujeme také podklady pro tento kroužek.

    Čas je též využíván pro údržbu dalekohledů, aby návštěvníci po novém otevření měli ještě lepší zážitek z návštěvy hvězdárny

Archeopark Všestary

    I když je Archeopark Všestary po dobu krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID19 uzavřen, funguje i nadále, ovšem v trochu jiném režimu. I přes to, že není možné realizovat návštěvy školních exkurzí nebo pořádat akce pro veřejnost, snažíme se žákům, rodičům, učitelům i návštěvníkům zprostředkovat Archeopark a pravěk alespoň virtuálně.

Své aktivity jsme přesunuli na webové stránky Archeoparku, na náš Facebook nebo Youtube .

 

    Každý všední den jsou na naše webové stránky a facebook vkládány příběhy z pravěku, které mohou sloužit jako volná forma vzdělávání dětí. Příběhy, nazvané CESTA DO MINULOSTI, jsou určeny nejen pro první i druhý stupeň ZŠ. Po pět týdnů bude vycházet pět příběhů z pěti pravěkých období, které jsou doplněny o úkoly, hádanky, hry a videa. Příběhy byly nabídnuty učitelům přes různé facebookové skupiny.

 

    Nepravidelně jsou také na webových stránkách, Facebooku i Youtube vkládána videa, která si kladou za cíl ukázat návštěvníkům pravěké technologie a činnosti, s kterými se mohli návštěvníci u nás setkat, a které tu pro ně budou po otevření opět připraveny. Některá mohou zároveň sloužit jako návody pro trávení volného času doma.

 

    V tomto období se Archeopark zaměřil také na údržbu a inovaci venkovního areálu a programů.

bottom of page